"Scotty" har startat en ny podcast om Cocoa som han kallar för Late Night Cocoa. Till skillnad från CocoaRadio verkar han fokusera mer på programutveckling än på företagande.

Senast redigerat 2007-01-23 06:29