Så... vill inte med detta starta en diskussion om html-mails vara eller inte vara, eftersom det i det här fallet definitivt är vara.

Men, jag har ett stort problem som jag inte riktigt förstår mig på. När jag väljer "reply" eller "forward" av ett av html-mailen i Mail.app, flippar designen ur till 50%. Jag säger 50%, för vissa saker (exvis vit textfärg) bevaras, medans andra (exvis svart bakgrundsfärg) försvinner.

Detta ger till följd att viktiga data inte längre kan utläsas. Vad gäller själva renderingen av mailen som sänds ut, så är det inga problem där; mailen ser bra ut i de vanligaste förekommande mailklienterna, och även så i Hotmail, yahoo och diverse andra webbmail, borträknat GMail.

Så frågan är: finns det något sätt att se till att utseendet bevaras när man väljer att svara på ett mail? Jag vet att, förr när jag prenumererade, Apples newsmail som sänds en gång per vecka brukade vara möjliga att sända vidare utan problem, och även smartsons mailutskick går att svara/sända vidare.

Om det verkligen inte är möjligt att uppnå utan att köra med inline-css (som attribut till html-taggarna) är en möjlig lösning att pläjn text versionen, som skulle kunna tillföras mailet, prioriteras istället för HTML-versionen vid svar på/vidaresändning av mailet. Är det möjligt att uppnå?

Trist källkod:

Subject: Your weekly site report & news
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; 
	boundary="----=_Part_4_31856184.1169130451902"

------=_Part_4_31856184.1169130451902
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: 7bit

This mail contains the weekly statistics for your xxx site.

If you can read this, it means that your mail client does not support html.

To access your statistics, either update your mail client or login to your xxx Sitemanager on the address http://mysite.xxxmusic.com 

Kind regards,

the xxx Team 

------=_Part_4_31856184.1169130451902
Content-Type: text/html; charset=Cp1252;format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
<HTML xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<TITLE>Your weekly site report</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<STYLE type="text/css">
body {
margin: 0;
padding: 0;
background-color:#d5d5d5;
}
#body {
font-family:"Lucida Grande", Lucida, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 11px;
background-color:#d5d5d5;
background-image: url(http://external.xxxmusic.com/htmlmail/statist...);
background-repeat:repeat-x;
padding: 3% 5%;
margin: 0;
color: white;
/*width: 90%;
height: 94%;
*/}

a, h1, h2 {
color: #FF66CC;
}

h1 {
font-size: 20px;
border-top: 1px solid white;
padding-top: 10px;
}
h2 {
font-size: 16px;
}
h3 {
font-size: 13px;
}
h2 {
margin-top: 30px;
}
#content {
background-color: #000;
padding: 20px;
margin: auto;
padding-top: 10px;
}
#logo {
margin-left: 50%;
width: 200px;
height: 53px;
left: -100px;
position: relative;
}
.date {
font-style:italic;
}

.period { /* samma storlek som h2 */
font-size: 16px;
color:#fff;
}

ol, ul {
padding-left: 30px; 
}
li {
list-style-position: inside;
}

#sales {
background-color: #ccc;
color: #333;
font-size:11px;
border-collapse: collapse;
margin-left: 30px;
display: block;
}
#sales tr {
vertical-align: top;
} 
#sales th, #sales td {
padding: 2px;
}
#sales th {
text-align: left;
}
#sales .price{
text-align: right;
}
#sales .totalweek {
font-weight: bold;
}
#sales .totalever {
font-style:italic;
padding-right: 3px;
}
#sales .totalever td {
padding-right: 3px;
}
#sales .totalweek td, /*#sales .price,*/ #sales .totalever td {
border-right: none;
}

#sales .date {
font-style: normal;
}
#sales th, #sales td {
border-right: 1px solid #777;
border-bottom: 1px solid #777;
}
#sales .totalever td {
border-bottom: none;
}

/* Footer section */
#footer {
border-top: 1px solid white;
font-size: 9px;
text-align: center;
padding-top: 10px;
}
#legal, #copy {
display: inline;
}
#footer p {
text-align: center;
}

</STYLE>
<DIV id="body">
<DIV id="content"> <IMG id="logo" src="http://external.xxxmusic.com/htmlmail/statist..." alt="xxx logo - turn off the blocking of images and external content (options/preferences) in HTML e-mail to see this image and the layout of this e-mail."/>
 <h1>Weekly Newsletter for <strong>www.yyy.com</strong></h1>
 <p class='date'>January 18 2007</p>
 <p>Dear yyy ,<br/>
  <br/>
  Here is your weekly newsletter from xxx, including the latest news and updates from xxx, and your site statistics from the last week.</p>
 <h2>Your <strong>www.zzz.com</strong> summary for the week <span class='period'>Jan 11 2007 - Jan 17 2007</span></h2>
 <h3>Unique visitors / page views</h3>
 <ul>
  <li>Thu 11 Jan: 30/40</li>
  <li>Fri 12 Jan: 23/29</li>
  <li>Sat 13 Jan: 30/33</li>
  <li>Sun 14 Jan: 20/22</li>
  <li>Mon 15 Jan: 20/24</li>
  <li>Tue 16 Jan: 38/47</li>
  <li>Wed 17 Jan: 24/26</li>
  <li>Week total: 185/221</li>
 </ul>
 <h3>Sales past week</h3>
 <table style='border: 1px solid white; color: white' id='sales'>
  <tr>
   <th>Ord #</th>
   <th>Product name </th>
   <th>Type</th>
   <th>Country</th>
   <th class='date'>Date</th>
   <th class='price' >Price</th>
   <th class='price'>In SEK</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>734</td>
   <td>We Can </td>
   <td>Download (MAC/iPod) </td>
   <td>DENMARK</td>
   <td class='date'>070111</td>
   <td class='price' nowrap='nowrap'>DKK 8.95 </td>
   <td nowrap='nowrap' class='price'>SEK 10.93 </td>
  </tr>
  <tr class='totalweek'>
   <td colspan='6' class='total' >Week sales total</td>
   <td nowrap='nowrap' class='price'>SEK 10.93</td>
  </tr>
  <tr class='totalever'>
   <td colspan='6' class='total'>Total sales ever</td>
   <td nowrap='nowrap' class='price'>SEK 19.00</td>
  </tr>
 </table>
 <h3>Top 5 referrering sites:</h3>
 <ol id='topreferrers'>
  <li><a href='http://www.zzz.dk/'>http://www.zzz.dk/ (46) </a></li>
  <li><a href='http://en.wikipedia.org/wiki/zzz'>http://en.wikipedia.org/wiki/zzz (5) </a></li>
  <li><a href='http://songwriter.so.ohost.de/viewtopic.php?t...'>http://songwriter.so.ohost.de/viewtopic.php?t=19 (2) </a></li>
  <li><a href='http://www.zzz.dk'>http://www.zzz.dk (2) </a></li>
  <li><a href='http://www.google.co.za/search?hl=en&q=zzz&me...'>http://www.google.co.za/search?hl=en&q=zzz&meta= (2) </a></li>
 </ol>
 <h3>Top 5 countries:</h3>
 <ol id='topcountries'>
  <li>DK-Denmark (57)</li>
  <li>SE-Sweden (55)</li>
  <li>US-United States (22)</li>
  <li>FO-Faroe
   Islands (14)</li>
  <li>ZA-South Africa (11)</li>
 </ol>
 <div id='footer'>
  <p id='copy'>© 2006 xxx Music. All rights reserved. </p>
  <p id='legal'><a href='#'>Contact us</a> / <a href='#'>Privacy Policy</a></p>
  
 </div>
</div>
</body>
</html>
------=_Part_4_31856184.1169130451902--

Med vänliga hälsningar

/.scoot