Har fått för mig att det är möjligt att skapa "attachable scipts" för InDesign.

Men hur ?

Attachable - man "knyter" ett script till t.ex ett menykommando så att när man kör det kommandot utförs scriptet också/i stället/före/efter.
/Mattias