Vi söker medlemmar med specialkompetens inom området - revisorer, jurister, bankfolk, entreprenörer med flera. Hjälp oss att besvara medlemmarnas frågor i detta forum - och bli 99mac Guru.