SE har tagit fram en mp-3 spelare med bluetooth till ex.
T68 och T610. Fungerar även som HF
Vill ha !
Läs mer på http://www.mobil.se/nyheter/visa.asp?id=6366&sid=1