Hjälp - min palm m 505 synkar med Entourage 2001 ändringar mm
MEN de adresser som jag raderat på i datorn (Pismo PB/500 - 9.2) är envist kvar på palmen... Vad göra?