• Oregistrerad
  • 2002-10-11 07:47

Jag läste en intressant artikel på http://www.macwindows.com/ igår. Den handlar om att Apple håller på att utveckla en plugin-modul till OpenDirectory som kommer att göra det möjligt för Macanvändare att autentisiera mot Active Directory. Inga förändringar i ADs LDAP schema behövs för att Macar också skall kunna ansluta till AD, faktum är att de som administerar AD inte alls behöver tänka på Macarna överhuvudtaget Det är i och för sig ett rykte, men ryktet kommer från Apple själv när de nyligen höll Apple System Engineers Summer Camp i USA.
Idag är ju PC användarna i företagsnätverk i princip oberoende varifrån vilken dator de loggar in från. Deras miljö är densamma. Men tänk er nu också att man lägger till Macarna. Då är man inte oberoende av plats utan också av operativmiljö. Nu saknas bara tidsberoendet