Jag har nu fått svar ifrån en jurist angående mailadresserna som togs ifrån 99mac.com och användes i eget syfte. Enligt honom (allt är en fråga om tolkning) så tillämpas §49 i lagen om upphovsrätt i sådana här frågor.

Citat:

Framställare av kataloger m.m.

49 § Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa exemplar av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femton år har förflutit efter det år då arbetet framställdes. Om arbetet har gjorts tillgängligt för allmänheten inom femton år från framställningen, gäller dock rätten till dess femton år har förflutit efter det år då arbetet först gjordes tillgängligt för allmänheten.

- slutcitat -

Nu är det inte fråga om att vi ska göra någon anmälan men jag ville veta vad som gäller i liknande situationer. I vårt fall har vi ju klara bevis för att intrånget har skett och att materialet används för eget kommersiellt bruk - "med uppsåt".

Vi kommer att släppa flera RSS/XML kanaler så att medlemmar kan publicera 99mac-material på era hemsidor (senaste inläggen, senaste diskussionerna, annonser etc) och då kommer vi godkänna respektive sida som vill göra detta.