Andra UBB-forum jag använt brukar komma ihåg hur långt man läst i en diskussion. När man återkommer och öppnar en diskussion som fått nya meddelanden hamnar man alltås på det meddelande man senast läst. Jag har inte hittat den möjligheten här.