Vi har inte fått klagomål trots att vi haft "släpande" tid på 99mac servern. Nu har jag synkroniserat hela vårt servernätverk med Statens Provningsanstalt som driver flera populära NTP tjänster.

PÅ SP:s hemsida om tidssynkronisering finns flera NTP servrar som alla kan använda. Vi använder programvaran NetSync på alla servrar för att få exakt tid - vilket är viktigt vid t ex intrång då man måste ha exakt tid för intrången vid en abuse-rapport.