http://99mac.com/moderator.shtml

Jag har uppdaterad moderatorpresentationen och nu finns det ett datum som visar när den senast uppdaterades.