Jag har stängt av möjligheten att söka i alla forum samtidigt. Man får nu söka i respektive forum separat.

Anledningen är att det krävs för mycket server-resurser nu när vi har så mycket medlemmar och inlägg.