Är det möjligt att installera flera nätverkskort och koppla dem till samma nät med trunkning?