Jag vet att det var lite smygreklam.. men vafan... det e ju MAX PAYNE!!!