• Medlem
  • 2002-10-03 15:25

Vad skall man investera i för backup utrustning nu förtiden...
Beror givetvis på hur mycket och hur frekvent Men kom gärna med tips för dels den enskilde macanvändaren och den stora organisationen. Går själv i investerartankar som enskild macanvändare (med alltförmycket på disken).