Jag behöver ta ett helhetsgrepp för att lösa mina backupbehov och kollar på bandstationer. Såvitt jag har förstått är band betydligt säkrare än hårddiskar, för att inte tala om att det blir billigare i långa loppet (10-20 kr/gigabyte). CD och DVD har jag förkastat. För långsamt, för jobbigt och för osäkert.

Macoteket har två bandstationer med firewire. Den ena, från LaCie, använder standarden AIT (70 gb/band komprimerat) och den andra, av märket OnStream, använder en bandstandard från Philips som heter ADR (30 gb/band komprimerat).

Är det någon på detta forum som vet något om hur dessa båda standarder förhåller sig till varandra? Vilken har störst chans att överleva i långa loppet?