Jag har en Powerbook G4, med 384 Mb RAM, 400 Mhz, 20 Gb disk.

Vad kan jag få för en sådan tro?

[ 13-12-2001: Meddelandet ändrat av: Petter Mårtensson ]