Det finns säkert några som har erfarenhet av att koppla ihop sin GPS med sin PB.
Kan vi inte få höra lite om era erfarenheter?
Vilka programvaror använder ni, vilken GPS-mottagare använder ni och hur har ni löst kabelproblemen.
Använder ni utrusningen på sjön, bilen eller både och.