Läs om en som övergav Macen för 5 år sedan för att nu åtevända.

Lång länk hoppas den fungerar!
http://www.fortune.com/indexw.jhtml?co_id=114&doc_id=202973&channel=artcol.jhtml&_DARGS=%2Ffragments%2Ffrg_top_story_body.jhtml.1_A&_DAV=artcol.jhtml