Att nå noder som använder Internetdelning

Tråden skapades och har fått 4 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag sitter lite avsides och kan inte använda det trådburna nätverket utan bara det trådlösa. Jag har ett par andra datorer bredvid som inte har trådlös nätverksanslutning. Därför använder jag Internetdelning och en switch för att de andra datorerna ska komma åt Internet. Just nu är konfigurationen i nätverket inställt så att alla noder i det trådlösa nätverket och det stora trådburna nätverket får IP-nummer i stil med 192.168.0.x. I mitt lilla trådburna nätverk får alla IP-nummer i serien 192.168.2.x. Macen jag använder som brygga mellan dem har IP-numren 192.168.0.2 mot det trådlösa nätverket och 192.168.2.1 mot mitt trådburna nätverk.

Alla noder i mitt nätverk kommer åt Internet och tjänster som finns på noderna i 192.168.0.x-serien. Däremot kommer ingen utanför min del av nätverket åt tjänster på noderna i 192.168.2.x-serien.

Som brygga använder jag en iBook G4 med OS X 4.8.

Går det att göra så att de kommer åt varandra även åt andra hållet? Eller att ännu hellre kunna göra att alla noderna ligger i samma serie?

En lösning är ju att göra om nätverket lite, köra en router/ibook-whatever ut mot internet, sen köra accesspunkten enbart som brygga, det blir då så att datorerna på det trådlösa nätet får ip-nummer direkt från routern och inte från accesspunkten. Då kommer också alla datorer at se varandra på nätverket.

Det skulle visserligen fungera, men jag har inte möjlighet att göra de förändringarna i nätverket just nu.

En tanke som slagit mig är att jag ändrar nätverket till att använda subnätmask 255.255.254.0 och därigenom IP-serien 172.16.0.1 till 172.16.1.254 där subnät 0 skulle vara det stora nätverket och subnät 1 mitt lilla nätverk. Skulle det kunna fungera?

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2006-12-23 10:17

Datorn 192.168.0.2 är en gateway mot nätverket 192.168.2.x. Du kan gå in i terminalen på någon av datorerna i 192.168.0.x och titta på routingtabellen.

$ netstat -r

De har redan en default gateway dit de skickar allt som inte annars nämns i tabellen. Detta bör vara ditt bredbandsmodem. Du behöver nu lägga till att nätverket 192.168.2.x nås via gatewayen 192.168.0.2. Detta kan man göra genom kommandot route add. Se man-sidorna för detaljer.

Jag kom att tänka på att huvudroutern har en funktion som heter static routes där man kan ställa in precis detta. Så nu verkar det fungera som jag tänkte mig.

1
Bevaka tråden