Vilken lag reglerar när företag säljer tjänst till andra företag?

Tråden skapades och har fått 66 svar. Det senaste inlägget skrevs .

Hejsan

Min bokföringsbyrå har soppat till allting - verkligen, jag överdriver inte.

Nu har detta fått allvarliga konsekvenser, jag har fått göra om bokföringen själv, jag har fått utökade kostnader för revison mm.

Nu filar jag på en stämningsansökan och behöver veta vad lagen heter som reglerar hur tjänster utförs företag emellan. Det är vad jag förstår inte Konsumentjänstlag (1985:716) utan någon annan. Har letat en stund men hittar det inte. Hjälp uppskattas!

Är det inte bara avtalslagen som gäller?

Tack för svaret, men tyvärr är det inte det. Avtalslagen (korrekta namnet är: "Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område" reglerar bara när ett avtal anses ha ingåtts och lite om fullmakter och sådana saker. Inte om hur en tjänst skall utföras och vad som gäller när den inte utförts på rätt sätt.

Tänke er fyra situationer:
1. Ett företag säljer en sak till en privatperson - (lag finnes: Konsumentköplag)
2. Ett företag säljer en sak till ett företag - lag finnes: Köplag)
3. Ett företag säljer en tjänst till en privatperson - (lag finnes: Konsumenttjänstlag)
4. Ett företag säljer en tjänst till ett företag - (lag finnes: ????)

Det är nummer fyra jag är på jakt efter.

Kan också berätta att det finns en lag som heter Skadeståndslag som först verkade vara vad jag sökte, då den anger tex att en sak eller personskada skall ersättas av den som orsakat den, tex arbetsgivaren till en anställd. Men tyvärr så specifierar den att förmögenhetsskada (skada som alltså är på pengar men inte i form att att en person fått en snyting som är personsskada eller en bil har krockats som är en sakskada), men av något konstigt skäl så står det att person och sakskada som anställd åsamkat skall ersättas av arbetsgivaren om den orsakats av fel eller försummelse i tjänst men för förmögenhetsskada anges samma sak, att arbetsgivaren är ersättningsskyldig, men endast om arbetstagaren vållat förmögenhetsskadan genom brott.

I Bokföringslagen finns dock massa fiffigt där jag kan använda för att peka på att det utförda arbetet inte följer lagar och regler på området men dessa regler är riktade mot mig som äger företaget, inte den som utför bokföringstjänsten.

Flera gissningar och tips? Keep them coming!

Senast redigerat 2006-12-16 19:16
 • Medlem
 • International user
 • 2006-12-16 19:07

Ja, det jävliga är att det är du och inte den som gjort bokföringen som är ansvarig.
Jag har råkat ut för samma sak som du. Man står ganska rättslös som egen företagare i ett sånt läge.
Har inga tips, mer än att man ska vara noga när man köper en sådan tjänst.

"Hindsight is always 20/20 vision".

Tack för ditt svar Konrad. Du har helt rätt i att det är jag som är ansvarig för bokföringen inför alla myndigheter och att det är mitt ansvar att den uppfyller de krav som lagstiftningen ställer och att bokföringsbyrån inte kan avtala sig till eller från detta. Men det är inte det jag är på jakt efter här.

Jag är på jakt efter lagar och regler som avgör vad som gäller när man som företagare köper tjänster av andra företag. En tjänst måste man ju också kunna ställa krav på att den är utfört i enlighet med just lagar och regler och praxis i branschen. När det gäller just bokföring så har vi tex Bokföringslagen som tex bland mycket annat anger vad som krävs för att en verifikation skall vara en verifikation. I flera fall har bokföringsbyrån skapat verifikationer som inte på något sätt uppfyller dessa krav, och det är bara en av de otaliga knasigheter de har gjort. På samma sätt så hänvisar Bokföringslagen till "God bokföringssed" och Bokföringsnämnden som utarbetar just vad som menas med detta (hm, de verkar kalla det för redovisningsnormer istället numera). Även där missar min bokföringsfirma och har gjort knasiga saker där med. Så det finns både lagar och praxis att ta hänsyn till när man utför tjänsten - vilket man alltså inte gjort.

Så vad gäller när tjänsten (oavsett om den är städning, bokföring, hårklippning, mjölkning av kor, rörmokeri osv...) inte är korrekt utförd och det uppstår kostnader för kunden som ett resultat av detta. Utföraren måste vara ansvarig, men vilken lag reglerar detta?

Värsta exempelet på att vara totalt inkompentent är nog när jag hittade deras egen faktura i min bokföring (vilket i sig är helt normalt), men den var fel konterad! Ännu "roligare" var att betalningen av densamma var också fel konterad, men på ett helt nytt orelaterat sätt. Nu förstår ni kanske nivån på det hela?

Eller en annan siffra: På ca 228 verifikationer gjorde jag ca 50 rättelser (22%) och då hade de själva redan hittat ett tiotal saker själva att rätta till. Så var fjärde transaktion är en korrigering.

Men om vi kör med ett exempel istället: Anlitar jag en rörmokare att lägga ett rör som springer läck och åstadkommer en vattenskada som i sin tur gör att familjen måste övernatta ett par nätter på hotell då reparationen pågår, så är rörmokaren dels ersättningsskyldig för vad han fått betalt för det första, arbetet måste ju göras om av någon annan. För det andra så är han ersättningsskyldig för alla kostnader relaterade till vattenskadan också, för dessa är ju ett direkt resultat av att rörmokaren gjort fel. För det tredje är han även ersättningsskyldig även för extrakostnaderna som uppsått som inte annars skulle ha uppstått (dvs hotellövernattningen). Så anges det i tex konsumenttjänstlagen (som gäller när säljaren är företag och köparen konsument) ovan och i skadeståndslagen (som gäller när säljarens anställde har varit oaktsam och sakskada har uppstått) ovan.

 • Medlem
 • Karlstad
 • 2006-12-16 22:05
Ursprungligen av Taz_1999:

"Hindsight is always 20/20 vision".

Så vad gäller när tjänsten (oavsett om den är städning, bokföring, hårklippning, mjölkning av kor, rörmokeri osv...) inte är korrekt utförd och det uppstår kostnader för kunden som ett resultat av detta. Utföraren måste vara ansvarig, men vilken lag reglerar detta?

Konsumenttjänstlagen. Fast tyvärr blir det lite klurigt i ditt fall eftersom du överlåtit bokföringen till en extern aktör. En uppgift som du är skyldig att redovisa på ett korrekt sätt enligt bokföringslagen och det är bara du som bär ansvaret. Vad du möjligtvis kan kräva är att få dina pengar tillbaka, alltså det du har lagt ut i arvode för "icke tillfredställande utförd tjänst". Har du ett avtal med bokföringsbyrån? I så fall är det avtalslagen som gäller.
Det är inte lätt alla gånger att vara egen företagare! Du har inte sagt vad det är för bolagsform, men jag antar att det inte är ett aktiebolag.

Det kan löna sig i längden att anlita en auktoriserad redovisningsbyrå och medhängande revisor.

Ursprungligen av Picasso:

Konsumenttjänstlagen. Fast tyvärr blir det lite klurigt i ditt fall eftersom du överlåtit bokföringen till en extern aktör. En uppgift som du är skyldig att redovisa på ett korrekt sätt enligt bokföringslagen och det är bara du som bär ansvaret. Vad du möjligtvis kan kräva är att få dina pengar tillbaka, alltså det du har lagt ut i arvode för "icke tillfredställande utförd tjänst". Har du ett avtal med bokföringsbyrån? I så fall är det avtalslagen som gäller.
Det är inte lätt alla gånger att vara egen företagare! Du har inte sagt vad det är för bolagsform, men jag antar att det inte är ett aktiebolag.

Det kan löna sig i längden att anlita en auktoriserad redovisningsbyrå och medhängande revisor.

Tack för ditt svar Picasso.

Jag är förhållandevis säker på att det INTE är konsumenttjänstlagen. Visserligen är det en tjänst det är fråga om men beställaren är ett företag och inte en fysisk person. Se nedanstående utdrag:

1 § Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför
åt konsumenter i fall då tjänsten avser

1. arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur,

2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra
anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker,

3. förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur.

/.../

1 a § I lagen avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för
ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för
ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.
Lag (2002:588).

Vad gäller avtal så är jag inte medveten om att något avtal (tex standardavtal) eller liknande ligger till grund för bokföringsfirmans verksamhet, inget anges på deras webbsida eller har någonsin tillställts mig eller nämnts, så nej, något avtal med speciella villkor i existerar inte. Dock existerar ett avtalsförhållande om du förstår distinktionen i enlighet med de har tillsänt mig fakturor, som jag har betalt.

Sedan tycker jag det är lite roligt att massa människor (jag har ställt en liknande fråga på några andra forum nämligen) hänvisar till Avtalslagen som om den skulle innehålla vilka regler som finns inuti ett avtal. Så är det inte. Avtalslagen slutar så att säga så fort den kan konstatera att ett avtal är slutet och den beskriver hur anbud och accept går till, den beskriver vad som menas med fullmakt och den slår också fast att oskäliga villkor inte är giltiga och liknande saker. Det står inget i Avtalslagen om tex vanliga saker man tror har med avtal att göra som tex vad som gäller vid tvister om ett avtal, parters rättigheter och skyldigheter enligt avtalet och andra villkor och sådan saker. Läs gärna Avtalslagen här.

Nä, det är verkligen inte lätt att vara egen företagare, men det har sina fördelar det med.

Jag driver ett AB och ett HB och det här ärendet gäller bokföringen i båda.

Sedan finns det inga auktoriserade redovisningsbyråer, men det finns auktoriserade revisorer och min erfarenhet är som du kanske förstår att det faktiskt INTE är någon större mening med att anlita det ena eller det andra. I det senare fallet så är man dock tvungen i och med att det är ett krav från myndigheterna sida. Men jag kan rapportera att även auktoriserade byråer kan vara riktigt dåliga och riktigt riktigt dyra. Så detta vanliga råd som många lämnar "vänd dig med förtroende till experter på området" är inte helt korrekt.

Har inte företaget en ansvarsförsäkring?

Ursprungligen av Thomas Magnusson:

Har inte företaget en ansvarsförsäkring?

Vilket företag? Huruvida motparten (bokföringsbyrån) har ansvarsförsäkring vet jag inte men troligen. Vad spelar det för roll menar du?

 • Medlem
 • Karlstad
 • 2006-12-16 22:37

Han menar om du har en ansvarsförsäkring givetvis. Din bokföringsbyrå blir svår att komma åt eftersom det är du som är ansvarig.

Ursprungligen av Picasso:

Han menar om du har en ansvarsförsäkring givetvis. Din bokföringsbyrå blir svår att komma åt eftersom det är du som är ansvarig.

Ah, men en ansvarsförsäkring är ju till för att när jag utför en tjänst åt någon annan och soppar till det? Då skall försäkringen kunna gå in och täcka upp att skadestånd och rättsliga kostnader upp till ett visst belopp som står i försäkringsvillkoren.

Ok, jag kanske skall förtydliga mig. Jo, jag vet att jag är ansvarig för min bokföring inför alla myndigheter som finns och att det finns massor med lagar att rätta sig efter när det gäller bokföring. Jag vet det, jag lovar!

Men jag vill faktiskt komma åt min redovisningsbyrå av det skälet att de har gjort ett dåligt jobb som inte är i enlighet med lagar, regler och praxis och jag tycker att de borde vara ansvariga på något sätt - menar du att de inte är det alls? Så om jag anlitar en bokföringsfirma som eldar upp alla mina verifikationer i ett år - så är de verkligen inte ansvariga för hur de har skött det jobbet jag har betalt dem för? I analogi med det så är en städare som varje gång han jobbar smutsar ner istället för att städa inte heller ansvarig eller ersättningsskyldig på något sätt? Eller att en väktare istället för att låsa alla dörrar - öppnar dem istället - du menar att han inte heller är ansvarig på något sätt om det blir ett inbrott? Osv.

Är du med? De gjorde jobbet - de soppade till det - jag rättade till det - jag undrar om det inte är ersättningsskyldiga?

(Bokföringen är numera korrigerad, inlämnad, granskad, reviderad och godkänd. Men det har tagit 100 timmar att komma dit. Jag vet att jag är ansvarig för bokföringen.)

 • Medlem
 • Karlstad
 • 2006-12-16 23:07
Ursprungligen av Taz_1999:

Är du med? De gjorde jobbet - de soppade till det - jag rättade till det - jag undrar om det inte är ersättningsskyldiga?

(Bokföringen är numera korrigerad, inlämnad, granskad, reviderad och godkänd. Men det har tagit 100 timmar att komma dit. Jag vet att jag är ansvarig för bokföringen.)

Jo, men det var ju det jag menade förut, att vad du kan göra är att begära pengarna tillbaka på de fakturor du har fått av bokföringsbyrån. De har inte utfört det arbete som du begärt och betalat för, och du har nu p.g.a det råkat illa ut.
Vore jag du skulle jag anlita en advokat som är specialist på den här frågan.

Ursprungligen av Picasso:

Jo, men det var ju det jag menade förut, att vad du kan göra är att begära pengarna tillbaka på de fakturor du har fått av bokföringsbyrån. De har inte utfört det arbete som du begärt och betalat för, och du har nu p.g.a det råkat illa ut.
Vore jag du skulle jag anlita en advokat som är specialist på den här frågan.

Mycket man glömmer att berätta... Ber om ursäkt.

Jag HAR begärt att få tillbaka alla pengar. De har kontaktat en advokat. Han har å bokföringsfirman vägnar kommit med budet att jag kan få tillbaka mindre än hälften av pengarna jag erlagt. De vill inte ersätta några merkostnader eller min arbetstid. Jag tycker inte det är tillräckligt och vill därför stämma dem. Det är steget efter att man begär att få tillbaka sina pengar, de säger nej.

Så vad jag måste ha reda på är enligt vilka lagar KAN jag begära pengar tillbaka - det gäller alltså lagar som reglerar hur tjänster utförs mellan företag och möjliga skadeståndskrav i de fall man soppar till det.

Tack för det välmenande rådet att anlita en advokat, det låter som en bra ide om vi med "bra" menar en svindyr lösning som inte alls har någon chans att ge ett bra resultat för att de är en bunt inkompetenta idioter de med men ännu slugare på att dölja det. Du vet vad man kallar 1000 sådana på havets botten?

 • Medlem
 • Karlstad
 • 2006-12-16 22:46

Hmm...ännu klurigare nu. Fast är man en auktoriserad revisor måste man följa bokföringslagen, jag vet att det finns en klausul om det, alltså att om man anlitar en sådan så har man en garanti på att det genomförs på rätt sätt. Om det är så i ditt fall måste du kunna åberopa tjänstefel eller dålig bokföringssed.
Jag kan forska mer om detta på måndag då jag kan kontakta personer som vet bättre än jag.

Ursprungligen av Picasso:

Hmm...ännu klurigare nu. Fast är man en auktoriserad revisor måste man följa bokföringslagen, jag vet att det finns en klausul om det, alltså att om man anlitar en sådan så har man en garanti på att det genomförs på rätt sätt. Om det är så i ditt fall måste du kunna åberopa tjänstefel eller dålig bokföringssed.
Jag kan forska mer om detta på måndag då jag kan kontakta personer som vet bättre än jag.

Det uppskattar jag om du får några nya insikter genom att ställa frågan vidare. Tack!

Kanske skall förtydliga en sak till, (du känner säkert till detta, men kanske någon annan inte gör det) - en revisor får enligt reglerna (troligen en lag) inte göra bokföringen och sedan granska sitt eget arbete. Han får alltså bara granska den och inte tillverka den så att säga. Så oftast köper man redovisningstjänsten av ett företag och revision av ett annat.

En redovisningsbyrå är de som sitter och knappar in mina kvitton och fakturor i ett bokföringsprogram och bläddrar i pärmar och konterar saker och skriver ut rapporter. För detta krävs ingen auktorisation.

Det jobb de gör är jag tyvärr ansvarig för inför myndigheterna, och myndigheternas kontroll utövas av just revisorerna (de står alltså inte alls på din "sida" - det är en annan vanlig missuppfattning att man kan ställa frågor till en revisor och få bra svar, som tex hur man skall göra i olika situationer).

Men i och med att det finns lagar som reglerar mycket tydligt tre av situationerna ovan, så borde det finnas en likadan lag för den fjärde situationen, dvs utförande av tjänster företag emellan. Vad heter den?

(Jag har sökt på internet i timtal, inte lätt detta...)

Senast redigerat 2006-12-16 23:21
 • Medlem
 • International user
 • 2006-12-16 22:53

Det är skillnad på bokföring och revision. Han man AB så måste man ha en auktoriserad revisor till bokslutet. Det behöver man inte om man har enskild firma.
Gissar att Taz_1999 har AB. Ofta är de auktoriserade revisorerna svindyra.
Men det finns sådana med hyfsade priser också. Man kan ju fråga revisorn i så fall om han/hon känner till någon som kan sköta bokföringen för vettiga pengar.
Men jobbigt är det när man är utlämnad till någon annnans godtycke och som inte kan sitt jobb.
Man ska betala för det och det får allvarliga konsekvenser när det blir fel. Och då kan det bli ännu mer kostsamt.
Jag förlitade mig på min bokföringsfirma och sket i att kolla det de gjorde. Men det gjorde skattmasen och skönade mig på 40.000 för tjänstebilen.

Tack Konrad för ditt svar, tyvärr verkar vi ha liknande erfarenheter.

Jag kanske även skall tillägga då rådet att anlita bokföringsfirmor och revisorer ofta kommer upp då man diskuterar dessa frågor - jag är långt duktigare på bokföring och revision än både min bokföringsfirma och min svindyra revisor från stora fina revisionfirman. Ni tror kanske jag skojar, men tyvärr är det inte så. Så även om jag uppskattar välmenande råd, så nej, att anlita "experter" på dessa områden är inte alls någon bra lösning, inkompenta idioter hela bunten och sluga på att dölja det...

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2006-12-16 23:19

Ok, jag är inte helt säker eftersom detta område är lite knepigt, men jag tror att det är främst kommissionslagen (1914:45) och handelsagenturlagen (1991:351) som man får tillämpa analogt (med analog tillämpning menas att även om lagen inte är direkt tillämplig så kan ändå vissa bestämmelser tillämpas i det aktuella fallet).

Om jag förstått saken rätt så menar du att uppdragstagaren gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott. Jag kan väl säga att som huvudregel gäller iaf att vid ett väsentligt kontraktsbrott så får du som uppdragsgivare rätt att häva avtalet (jfr 51 § KommL & 26 § handelsagenturlagen). Vid hävning kan även rätt till skadestånd uppstå (jfr 51 § andra stycket KommL). Om hävning ej kommer i fråga så kan ändå skadeståndsskyldighet uppstå vid vållande från uppdragstagarens sida (jfr 17 § KommL).

Jag är verkligen ingen expert utan läser på jur. kand programmet. Men jag hoppas att det är till någon hjälp iaf. Jag har bara läst två terminer civilrätt men ännu ingen associationsrätt.

Stort tack teddi! Skall genast kolla.

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2006-12-16 23:23

hehe, gör gärna det! Alltid kul att vara till hjälp.

 • Medlem
 • International user
 • 2006-12-16 23:25

Snacka om bred kompetens hos medlemmarna här. Jävligt kul att det finns.

 • Medlem
 • Karlstad
 • 2006-12-16 23:35

Jag håller med! Synd att det inte syns lite oftare bara, allt har en förmåga att drunkna i en massa onödiga trådar, trådar som har en förmåga att upprepa sig också.

Kollat nu, det finns en del saker här som man kanske kan använda sig av. Men om dessa kan tillämpas analogt, borde då inte de andra lagarna jag redan nämt också kunna göra det?

Lag (1914:45) om kommission

Lag (1991:351) om handelsagentur

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2006-12-16 23:51

Angående avtalslagen (1915:218) så är den direkt tillämplig med tanke på ert avtal. Den viktigaste paragrafen är här 1 § där principen "pacta sunt servanda" slås fast, alltså avtal skall hållas. Sedan måste man dock göra en avtalstolkning för att se hur det aktuella avtalet egentligen ser ut. Ett avtal kan tolkas på ett flertal sätt och inte bara bokstavligt (eller muntligt).

Angående konsumenttjänstlagen så är det inte så enkelt att säga att den är analogt tillämpbar då det är en lag med ett klart skyddsintresse för konsumenten. Eftersom det är är fråga om två näringsidkare så kan man därför inte gärna tillämpa dessa bestämmelser. Jag hoppas du förstår hur jag menar.

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2006-12-16 23:55

Sedan kan du även jämföra lite med "vanliga" köplagen (1990:931). Även om den gäller just köp mellan näringsidkare så är det en lag som reglerar förhållandet mellan två näringsidkare och ibland kan därför analogier dras när det gäller avtal om tjänster mellan två näringsidkare.

Dock tror jag som jag skrev ovan att det är främst kommissionslagen och handelsagenturlagen som du kan ha användning av.

Haha, kanon. Stort tack teddi, här skall skrivas.

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2006-12-17 00:20

Lycka till! Men om du ska ta det till domstol råder jag dig att kontakta en "riktig" jurist/advokat för största chans till framgång. De är inte så hemska som du tror

Ursprungligen av teddi:

Lycka till! Men om du ska ta det till domstol råder jag dig att kontakta en "riktig" jurist/advokat för största chans till framgång. De är inte så hemska som du tror

Nä, de är värre - "don't get me started..."

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2006-12-17 20:16
Ursprungligen av Taz_1999:

Nä, de är värre - "don't get me started..."

Haha, ok. Bra genomgång om analogisk tillämpning förresten!

 • Medlem
 • Karlstad
 • 2006-12-17 00:54

Kul att en så här komplicerad fråga kunde få ett professionellt svar på det här forumet.
Mera så´nt!

Bevaka tråden