Se Zune fungerar på ett gammalt dasslock men tydligen inte med Vista

http://www.zunescene.com/zune-on-mac/