• Medlem
  • International user
  • 2006-11-20 19:40

Sedan en tid tillbaka kan jag inte lägga till fler bokmärken i Eldräven (FF alltså). Finns det ett max-antal för bokmärken?:confused: