P990i: Test och annat

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

P990i-test.

1. Kvalitetskänsla och tangentbord.

P990i har god kvalitetskänsla. Den har inte direkt några metallinslag men plasten är rejäl och ger ett stabilt intryck. Batteriluckan är stabil (men svåröppnad, minus för den detaljen) inte minst om man jämför med SEs övriga modeller med liknande lucka.

Nokia E61 med sitt metallskal ger tack vare detta ett ännu högre kvalitetsintryck men P990i ligger absolut bra till. Tangentbordet är bra och distinkt, faktiskt är det något bättre i det avseendet jämfört med E61 (anslagskänslan) men de större tangenterna samt separata tangenter för svenska tecken gör att E61 blir mer lättskriven, med liten marginal. Generellt har båda ändamålsenliga tangentbord med bra kvalitetskänsla och jag trivs med båda.

Liksom med E61 är P990i generellt mer gedigen än respektive tillverkares mer konsumentinriktade modeller. Man får helt enkelt ett högre intryck av genomarbetad produkt.

P990i är utvecklad av Ericsson i Kista (till skillnad mot övriga SE-lurar (M600i och W950i undantagna) som utvecklas i Lund). Detta gör att den ifråga om stil och kvalitetskänsla utstrålar Ericsson i hög grad vilket jag som gammal Ericssonanvändare ser som positivt.

2. Display och upplösningshantering.

P990i har en mycket bra display. Den återger 320 x 240 punkter och är generellt snarlik Nokia E61s dito. Dock har P990i aningens högre pixeltäthet men på det stora hela är de två modellerna snarlika. Den största skillnaden är att P990i har en stående display att jämföra med E61s liggande orientering.

Hanteringen av displayupplösningen är god, text renderas skarpt och bra. Läsbarheten är god. Programmen är väl anpassade till displayen och hanterar den korrekt. Eftersom alla program är nya tack vare Symbian 9.1 slipper man det problem som uppstod i N90 med 8.1/S60v2 med program som kördes i standardupplösning eller som helt enkelt inte fungerade (p.g.a den avvikande displayen). Generellt ligger E61 och P990i lika bra till när man ser till helheten avseende displayen.

3. Tangentbord och knappsats.

Tangentbordet beskrev jag i punkt 1, det är generellt bra och distinkt. Knappsatsen på luckan är mer odistinkt och något svampig - men den fungerar bra. Styrkorset är behagligt att använda och trots lite odistinkta knappar reagerar de bra på tryckningarna. Knappsatsen är ju att betrakta som något sekundär och som sådan är den väl godkänd.

Man använder ju huvudsakligen tangentbordet för textinmatning (såvida man inte skriver för hand).

4. Bluetooth.

Bluetooth i P990i fungerar förstklassigt. Liksom i övriga Symbian 9.1-modeller märks det att det nya systemet uppgraderats rejäl på denna punkt. Överföringarna är avsevärt snabbare (50-60 KB/s) jämfört med äldre versioner som ligger runt 20-45 KB/s. En annan stor fördel är att bläddring på enhet fungerar bra när man kör Mac OS X (som jag gör). Detta fungerar inte i enheter baserade på Symbian 8. Stabiliteten vid överföringarna är också kraftigt förbättrad.

På det hela taget är E61 och P990i likvärdiga då man kör BT och det märks även här att dessa två modeller är släktingar trots att de kommer från två olika tillverkare.

5. UIQ3 vs UIQ2.1.

Här har det skett saker. Jag skulle vilja påstå att UIQ3 genomgått en process som snarast förvandlat det till något som starkt liknar Series 60v3 snarare än UIQ2.1. Menyupplägget är i stort sett identiskt med S60v3. Det man dock märker är att vissa anpassningsmöjligheter hos S60 saknas i den nya UIQ3-versionen. Detta rör bl.a möjligheten att döpa om förinstallerade programmappar. Ikonutseendet är också fast programmerat, d.v.s det går inte att ändra med teman. Flyttning av program mellan mapparna går inte heller lika smidigt som i S60, d.v.s man får gå bakvägen s.a.s men funktionen finns där.

För mig har det inte varit några problem att växla mellan S60v3 och UIQ3, så lika är systemen numera. Däremot är skillnaden avsevärt större mot SEs övriga sortiment. Att växla mellan E61 och P990i är avsevärt enklare än steget från K750i till P990i.

Inställningar och annat sköts i princip på samma sätt i båda systemen.

Aktivitetshanteraren har jag programmerat in som snabbval, åtkomsten är således identisk med S60. Dock skulle en mer centralt placerad menyknapp vara bra (samma modell som i S60). Aktivitetshanteraren är en påbyggd sak som dels medger programväxling men också avslut av program (eftersom avsluta-alternativet saknas i programmen). Man kan säga att det är en kombination av S60s aktivitetshanterare och TaskMan.

Som jag ser det fungerar aktivitetshanteraren bra och har man bara kopplat in den till snabbknapp går det smidigt att nyttja multitaskingen. Dock skulle jag gärna se att man går ett steg längre och inför en ren programväxlare som alternativ, då via en menyknapp (alltså inte samma knapp som drar igång aktivitetshanteraren).

Det är bra att man lagt in direktval av aktivitetshanteraren i statusraden också när man navigerar med pennan.

En mycket bra sak med P990i är kombinationen av smidig enhandsnavigering med stängd lucka och kombination av jog dial och pekskärmsnavigation med öppen/bortplockad lucka. Detta gör att hanteringen underlättas och att man kan alternera mellan de båda navigationssätten.

Jog dial är också mycket bra, inte minst när man bläddrar i listor och läser dokument. Däremot är det otursamt att den föregående 5-vägsversionen togs bort, eftersom det medgivit fullständig hantering av menyerna med jog dial.

På det hela taget är P990i en lyckad avvägning ifråga om navigationen. Man är inte totalt beroende av pekskärmen som det var på A920.

Prestandamässigt är UIQ3 och S60v3 i princip likvärdiga, inte minst tack vare att Symbian 9.1 är väloptimerat. Trots "standardprocessor" (208 Mhz i P990i, 220 Mhz i E61) känns systemet snabbare ifråga om programstarter. Men varken den nya eller gamla versionen är långsamma, däremot är den nya snabbare.

Minneshanteringen fungerar bra och de program jag brukar köra rullar snällt i både P990i och E61. Däremot är P990i inte lika bra på minnesrensning som E61 vilket märks på att tiden mellan omstarterna är kortare. Detta fenomen märks om man kör många program (startar/stänger). Men generellt är stabiliteten god.

Ett program för att rensa fragmenterat minne vore bra för båda telefonerna.

Det aktiva standbyläget i P990i fungerar bra men medger inte lika många genvägar som i S60v3 i E61.

6. Programvaror.

Här märks en stor skillnad mellan E61 och P990i. Nokia har varit avsevärt mer generösa med programpaketet genom att t.ex bjuda på ZIP-hantering, WorldMate m.m. Dock har P990i en vettig grundsvit tack vare att QuickOffice och PDF+ medföljer. Dessa program är identiska med motsvarigheterna i S60. E61 har en särskild Office-svit som motsvarar QuickOffice.

En stor fördel är att jog dial hanteras föredömligt av QuickOffice. Det går mycket smidigt att skrolla genom hela dokumentet vilket tillsammans med bra textrendering gör läsning av Word-dokument till en njutning.

Däremot är jag mer kluven till PDF+ jämfört med Adobe Reader. Det förstnämnda programmet renderar inte lika snyggt som Adobes original. Texten blir mer yxig. Det hanterar inte heller jog dial speciellt bra. Skrollning på en specifik sida fungerar men programmet växlar inte automatiskt till nästa sida när man når botten. Nackdel mot Adobe Reader.

Däremot har PDF+ den stora fördelen att det kan anpassa PDF-filer till displayen, man behöver alltså inte skrolla i sidled. Det är bra och kompenserar en del av bristerna. Men för att det ska bli riktigt bra behövs bättre jog dial-hantering.

Jag ser gärna fram emot Adobe Reader för UIQ3 då detta program är ett bra komplement.

Något jag gärna sett att SE skickat med varje P990i är HandySafe, det klart bästa programmet för att spara lösenord, koder m.m. Även WorldMate hade varit bra att få med (som i E61).

7. Internet.

Surfandet är i princip likvärdigt med E61. Använder man Opera i båda telefonerna är upplevelsen snarlik och båda enheterna är mycket trevliga surfmaskiner. E-post/meddelandehanteringen är mycket bra i båda telefonerna och fungerar i stort sett på samma sätt. Tangentborden underlättar skrivning av meddelanden (för mig).

RSS-hantering är bra i båda.

E61 har Minimap som standard, den är bra men har en tendens att i vissa lägen dra minne jämfört med Opera. Själva Minimapfunktionen är unik hos E61 och finns för närvarande inte i någon läsare till UIQ3. ThunderHawk har funktionen så om den dyker upp i UIQ3-version kan P990i också få del av denna variant.

Opera är generellt den bästa läsaren för Symbian då den är snabb, resurssnål och medger datareduktion. Man behöver inte ha Opera Mini för det ändamålet längre vilket är bra eftersom prestandan är betydligt bättre i den optimerade versionen av Opera.

8. Minneshantering.

Hittills har P990i skött sig bra, liksom E61 ifråga om minneshanteringen. Dock med den invändningen att den inte är lika bra på att städa i minnet som E61 (som jag nämnt tidigare).

Det går bra att ha program såsom QuickOffice, Meddelanden, Galleri etc öppna utan klagande på minnesbrist. Däremot märks det att mängden ledigt RAM är mindre än hos E61, d.v.s det går snabbare att nå gränsen. Men på det hela taget fungerar det bra att multitaska.

9. Ljudkvalitet för musik.

Som vanligt är detta ett intressant kapitel. Vad som är viktigt att tänka på med P990i är att låta bli MP3-filer med 128 kbit/sekund som bitrate om man letar vettigt ljud. Jag testade först med sådana låtar och resultatet blev naturligtvis ett mumlande ljud som generellt kan beskrivas som "luddigt". Med 160 kbit/sekund faller bitarna däremot på plats och man får ett generellt välbalanserat ljud med naturlig bas. Ingen loudnesskaraktär som N90 hade utan renare och med rapp, ej svullen bas och naturlig diskant.

Ljudupplevelsen är tämligen lik E61, vad man kan säga vid en jämförelse är att P990i låter något mörkare.

Musikspelaren är likvärdig den i E61 och har i stort sett samma funktionalitet. Grafiskt är de helt olika, men det är funktionen som räknas. Hantering av spellistor etc fungerar bra i båda. I P990i:s fall tillför pekskärmen och jog dial en dimension till musikhanteringen. Det går snabbt och smidigt att bläddra mellan låtarna och lägga till låtar till spellistorna.

Båda spelarna har EQ men den funktionen har jag inte provat.

En detalj jag noterat är att P990i klarar att växla program/starta program utan hack i musiken, något som E61 inte riktigt klarar. Min teori är att det beror på olika optimeringar av respektive musikspelare samt hur mycket processorkraft spelaren tillåts ta upp i förhållande till den andra tasken (programstarten).

Ljudkvaliteten är testad med Koss Porta Pro anslutna via HPM-70 respektive AD-46.

Som jag ser det är både E61 och P990i mycket bra val som musiktelefoner trots att de inte primärt är det.

Ett plus för P990i är att det går att ha 4 GB minneskort i den. Detta är ytterligare något som talar för den som musiktelefon. E61 tar idag upp till 2 GB. Å andra sidan är det lagom för den eftersom den inte har någon kamera.

10. Foto/video.

P990i har en mycket bra kamera. Även om den är på 2 MP blir bilderna mycket skarpa och bra. Dessutom med låg brusnivå.

Antagligen är detta den bästa 2 MP-kameran på marknaden. Den tar bättre bilder än de K800i-bilder jag sett. Vill man ha ännu högre kvalitet får man titta på N93 framförallt.

Kameragränsnittet är bra, inställningsmöjligheterna är också bra. Det påminner om K750i men är vidareutvecklat. Enklast hantering får man med luckan på, eftersom man navigerar med styrkorset i kameramenyerna.

N90 tar bra bilder men P990i är ännu bättre avseende skärpa m.m. Som stillbildskamera är den absolut bra och jag är mycket nöjd.

Videoinspelningen är identisk med N70 och N90. Det är en kvalitet som fungerar men vill man ha bäst videoinspelning är det N93 som gäller.

Skärpan är bra och trots 15 fps rullar bilden smidigt (som N90 alltså). Det som är en stor fördel är att P990i tar emot 4 GB minneskort, vilket ger bra utrymme för bilder och video. Detta är en anledning till varför jag valde P990i och E61 istället för N93 som var min ursprungliga plan.

11. Antennprestanda och mottagning.

Här märks det stor skillnad mot E61 och tyvärr inte till det bättre. E61 har antagligen marknadens bästa inbyggda antenn, den klarar att ha mottagning på de mest svåra platser. P990i har däremot en tendens att tappa kontakten med nätet i situationer där såväl E61 som N70 tar sig fram. En del av förklaringen misstänker jag beror på att den sänder på lägre effekt, eftersom mottagningen förbättras när man t.ex går mot ett fönster (medan E61 och N70 kan ligga kvar längre in i rummet utan att tappa på samma vis). P990i ligger bland normalskiktet bland telefonerna avseende antennprestandan. Det är en miss dock att den inte klarar sig lika bra som N70 vilket hade varit önskvärt. E61 är lite speciell och mot den tror jag ingen annan telefon riktigt står sig. Så bra mottagning som med E61 har jag inte haft sedan Ericsson T39m.

12. Sammanfattning.

Sammanfattningsvis måste jag säga att jag är nöjd med P990i. Den är en bra kombination av E61 och en N90 vilket är det närmaste jag kommer på som beskrivning. Man får alltså E61s nyttoinriktning och N90s mediainriktning i en enhet.

Denna kombination är lyckad som jag ser det. P990i är en speciell produkt som är lite svår att jämföra med t.ex N-serien men den står sig i det sällskapet. Då mot N70/N90 kombinerat med bra mediaspelare i E61-klass.

Det närmaste man kan jämföra med är E61 av det som finns idag och i den jämförelsen är det mycket jämnt lopp. Jag skulle säga att totalt sett förtjänar dessa två modeller likvärdigt betyg.

Om jag ska ta upp nackdelar som trots allt finns är det:

1. Jog dial är numera bara 3-vägs istället för 5-vägs.
2. Det går inte att döpa om standardmapparna i menyn.
3. PDF+ hanterar inte jog dial riktigt bra.
4. Batteriluckan sitter alldeles för hårt.
5. Antennprestandan kunde varit bättre.
6. En menyknapp som är kopplad till en ren programväxlare hade varit bra.
7. Ett lite mer rikhaltigt programpaket hade inte varit fel, alltså samma som i E61. Men annars är det ett dugligt paket man får med P990i.

  • Oregistrerad
  • 2006-10-01 11:31

Vi är väldigt många som har haft problem med 990i. Jag har haft massor och den är nu på service. Jag ställde en fråga till SonyEricsson i hur de tänker framöver hanetra valideringar och produktrelseaser för att förhindra de problem som många har upplevt. Titta hur de svarade:
Tack för att du kontaktade Sony Ericsson Call Center.

Vi beklagar problemen som ni upplever med er Sony Ericsson P990i.

Vi har inte några rapporterade kända fel med den telefonmodellen.

Är inte svaret förödande för SontEricssons framtid. Utan en aktiv kvalitetsprocess så blir SonyEricsson helt förbikörda av Nokia, Samsung ,Motorlola m.m.,

Ursprungligen av Thomas Hans:

Vi är väldigt många som har haft problem med 990i. Jag har haft massor och den är nu på service. Jag ställde en fråga till SonyEricsson i hur de tänker framöver hanetra valideringar och produktrelseaser för att förhindra de problem som många har upplevt. Titta hur de svarade:
Tack för att du kontaktade Sony Ericsson Call Center.

Vi beklagar problemen som ni upplever med er Sony Ericsson P990i.

Vi har inte några rapporterade kända fel med den telefonmodellen.

Är inte svaret förödande för SontEricssons framtid. Utan en aktiv kvalitetsprocess så blir SonyEricsson helt förbikörda av Nokia, Samsung ,Motorlola m.m.,

Tyvärr är detta väldigt vanligt idag. Apple är mästare på samma sak. När det klagades överallt om pipande MacBook Pros ringde jag Apple och fick till svar att sånt hade aaaaldrig hört förr. Fastän det stod på varenda forum och apple-relaterad websida. Till sist kröp de till korset och fixade det som först inte var ett problem. Får hoppas SE gör samma sak om det är mycket problem.

1
Bevaka tråden