Behöver kunna använda min wacomplatta (graphire4) på en maskin där jag inte får installera drivrutiner. Plug and Play funkar men jag kan bara få till musläge. Jag behöver absolut läge där ytan på plattan motsvarar skärmens yta. Hur gör jag?!