Finns det någon hårdvaru VPN router som är kompatibel med Apples VPN router, så man slipper ha en VPN server på insidan?