Jag har upptäckt att klockan i Windows går två timmar efter den i Tiger på min MacBook. Förmodligen beror det på att Windows ställer systemklockan till lokal tid medan UNIX som standard har systemklockan satt till UTC (och räknar ut lokal tid när det behövs). Kan jag få Windows att läsa av sysemklockan rätt på något sätt?