Finns det något bra open source-alternativ till BBEdit och Dreamweaver?

Jag använder i dag huvudsakligen en gammal version av Dreamweaver MX som ren texteditor och skulle väl förmodligen lika väl kunna använda BBEdit. Wysiwyg känns bara onödigt, men funktionerna för att hantera filer och ftp gillar jag, vill inte behöva använda ett separat ftp-program.

Testade Nvu, men det verkar mer inriktat på den som vill lära sig html. Och Smultron finns tyvärr bara för Tiger, jag håller fast vid Panther.

Några tips?