HTTPMail Plugin, ett tillägg till Mail.app som möjliggör användandet av Hotmail- och MSN-adresser, har nu i och med version 1.49 släppts som Universal.

Funnet via Hawk Wings, en blogg inriktad på tips och tillägg till Apples Mail.app.