Applescript för att märka alla länkade bilder i Finder

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hejsan

Svarade nyss på en fråga på en annan mailinglista som lyder ungefär så här:

Om jag har en databas med 18.000 poster och ca 40.000 bilder, hur kan jag märka bilderna i Finder som inte används i databasen?

Här är svaret! Ett applescript som får fram containerfältets sökväg och sedan frågar Finder om filen finns, i så fall ändras "märkningen" på den (du vet färgerna man kan se på olika objekt i Finder). Innan man kör scriptet (som ett manussteg i en FM-snurra), så tar man förstås och märker alla filer i Finder med fel märkning, tex rött. De filer som har markerats av scriptet har efteråt en annan färg, så alla filer som inte hittades i databasen har kvar sin röda färg och de som används är gröna. Smidigt och enkelt.

----------------------------------------------------------------
Märk filer länkade i containerfält
----------------------------------------------------------------
Av: Ola@intelligentmammals.se, 2006-07-24
http://www.intelligentmammals.se/

-- Hämta sökvägen till filen från FileMaker
tell application "FileMaker Pro Advanced"
  tell database "Test Applescript"
    set bildsokvag to cellValue of cell "Bild" of current record
  end tell
end tell

-- Kolla om filen finns och ändra då färg på den.
tell application "Finder"
  if exists of bildsokvag then
    
    (*Default i OS X för label index är:
    Ingen = 0
    Orange = 1
    Rött = 2
    Gult = 3
    Blått = 4
    Lila = 5
    Grönt = 6
    Grått = 7
    *)
    set label index of bildsokvag to 6
    set fileFound to true
  else
    set fileFound to false
  end if
end tell

-- Märk ett fält i databasen med Ja/Nej om filen har hittats.
tell application "FileMaker Pro Advanced"
  tell database "Test Applescript"
    if fileFound then
      set cell "FileFound" of current record to "Ja"
    else
      set cell "FileFound" of current record to "Nej"
    end if
  end tell
end tell

Hoppas detta kan vara till nytta för någon.

Enjoy!

/Ola

1
Bevaka tråden