Guide: Installera webbserver på Mac OS X 10.4

Tråden skapades och har fått 23 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Tjo. Har suttit och filat på denna ett litet tag
Hoppas någon har nytta av denna guide.

Hur man installerar en duglig webbserver för Mac OS X 10.4 (ppc, ej intel).

Denna guide hjälper dig att installera:
Apache (Webbserver)
PHP (Scriptspråk för webben)
MySQL (Databashantering)
libJPEG (Bibliotek för jpeg-filer)
libPNG (Bibliotek för jpeg-filer)
ImageMagick (Bildhantering, krävs av MagickWand)
MagickWand (API för ImageMagick till PHP)
zlib (komprimeringsbibliotek)

Innan du installerar enligt denna guide, se till att du har:
Mac OS X 10.4 (se till att uppdatera allt innan du sätter igång installationen)
XCode 2.3 (eller nyare) - finns att ladda hem från http://developer.apple.com/tools/xcode/
(kräver att du registrerar dig gratis på Apples utvecklarcommunity).
Webbservern som följer med OS X ska vara avstängd.

Kommentarer:
a) Anledningen till att jag skrev denna guide var att en kund behövde magickwand på sitt system (Mamp var installerat på hans server)
b) Installationstest utfördes 2 gånger med dessa instruktioner på ett nyinstallerat 10.4-system.
c) Anledningen till att vi installerar MySQL två gånger beror på en bugg där php vägrar kompilera med mysql-stöd gällande v5.0.22.
d) Gällande libjpeg var detta det enda sättet jag fick det att fungera. Gick inte att lämna ut något.
e) Det finns en prefspane till Apache i Server Logistics Apachepaket. Det är enkelt att fixa den så det funkar med denna installation (plocka hem sourcekoden, ändra programsökvägarna, kompilera och voila! ).
f) Om jag missat något eller du har något annat sätt att fixa något enklare på, ge konstruktiv kritik eller stfu

Dags att börja installera!

1. Ladda hem programmen:
Öppna ett terminalfönster (finns i Program/Verktygsprogram på din systemhårddisk).
Dags att skriva lite.

mkdir /serverinstall
cd /serverinstall

curl -O http://apache.mirrors.esat.net/httpd/httpd-2.2.2.tar.gz
curl -O http://ie2.php.net/distributions/php-5.1.4.tar.gz
curl -O http://ftp.sunet.se/pub/unix/databases/relational/mysql/Downloads/MySQL-4.1/mysql-standard-4.1.20-apple-darwin8.6.0-powerpc.dmg
curl -O http://ftp.sunet.se/pub/unix/databases/relational/mysql/Downloads/MySQL-5.0/mysql-standard-5.0.22-osx10.4-powerpc.dmg
curl -O http://www.ljg.org/files/jpegsrc.v6b.tar.gz
curl -O http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/libpng/libpng-1.2.8.tar.bz2
curl -O http://puzzle.dl.sourceforge.net/sourceforge/libpng/zlib-1.1.4.tar.gz
curl -O http://www.kyngchaos.com/files/software/unixport/graphicslibs311.dmg
curl -O http://www.magickwand.org/download/php/magickwand-0.1.8.tar.gz

2. Installera MySQL (del 1):
Stäng eller minimera terminalfönstret.

Gå in på din systemhårddisk.
Gå in i mappen "serverinstall".
Dubbelklicka på filen "mysql-standard-4.1.20-apple-darwin8.6.0-powerpc.dmg".
Ett nytt fönster ska öppnas, annars ligger den som en diskavbild på ditt skrivbord.
Dubbelklicka på "mysql-standard-4.1.20-apple-darwin8.6.0-powerpc.pkg". Följ installationsinstruktionerna.

Öppna eller maximera terminalfönstret. Dags att skriva lite igen.

3. Installera Apache:

cd /serverinstall
tar -zxvf httpd-2.2.2.tar.gz
cd httpd-2.2.2
sudo ./configure --prefix=/apache2 --enable-module=most --enable-shared=max
sudo make
sudo make install

4. Installera libjpeg:

cd /serverinstall
tar -zxvf jpegsrc.v6b.tar.gz
cd jpeg-6b
ln -s 'which glibtool' ./libtool
export MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET=10.4
cp /usr/share/libtool/config.sub .
cp /usr/share/libtool/config.guess .
./configure --enable-shared --enable-static
sudo make
sudo make install
sudo ranlib /usr/local/lib/libjpeg.a

5. Installera libpng:

cd /serverinstall
tar -xjvf libpng-1.2.8.tar.bz2
cd libpng-1.2.8
cp scripts/makefile.darwin makefile
sudo make
sudo make install

6. Installera PHP (del 1):

cd /serverinstall
tar -zxvf php-5.1.4.tar.gz
cd php-5.1.4
sudo mkdir /apache2/php
sudo ./configure --prefix=/apache2/php
sudo make
sudo make install

7. Installera ImageMagick:
Stäng eller minimera terminalfönstret.

Gå in på din systemhårddisk.
Gå in i mappen "serverinstall".
Dubbelklicka på filen "graphicslibs311.dmg".
Ett nytt fönster ska öppnas, annars ligger den som en diskavbild på ditt skrivbord.
Dubbelklicka på "graphicslibs.pkg". Följ installationsinstruktionerna.

Öppna eller maximera terminalfönstret. Dags att skriva lite igen.

8. Installera MagickWand:

cd /serverinstall
cp magickwand-0.1.8.tar.gz /serverinstall/php-5.1.4/ext/
cd /serverinstall/php-5.1.4/ext/
tar -zxvf magickwand-0.1.8.tar.gz
rm magickwand-0.1.8.tar.gz
cd magickwand
phpize

9. Installera ZLib:

cd /serverinstall
tar -zxvf zlib-1.1.4.tar
cd zlib-1.1.4
make
sudo make install

10. Installera PHP (del 2):

cd /serverinstall/php-5.1.4
sudo rm ./configure
sudo ./buildconf --force
sudo ./configure --prefix=/apache2/php --with-zlib --with-xml --with-ldap=/usr --enable-cli --with-zlib-dir=/usr --enable-exif --enable-ftp --enable-mbstring --enable-mbregex --enable-dbx --enable-sockets --with-iodbc=/usr --with-curl=/usr --with-mysql=/usr/local/mysql --with-gd --with-jpeg-dir=/usr/local --with-png-dir=/usr/local --with-apxs2=/apache2/bin/apxs --with-magickwand=/usr/local/graphicslibs
sudo make
sudo make install
sudo cp php.ini-dist /apache2/php/lib/php.ini

11. Installera MySQL (del 2):

cd /usr/local
sudo rm -rf mysql
sudo rm -rf mysql-standard-5.0.22-osx10.4-powerpc

Stäng eller minimera terminalfönstret.

Gå in på din systemhårddisk.
Gå in i mappen "serverinstall".
Dubbelklicka på filen "mysql-standard-5.0.22-osx10.4-powerpc.dmg".
Ett nytt fönster ska öppnas, annars ligger den som en diskavbild på ditt skrivbord.
Dubbelklicka på "mysql-standard-5.0.22-osx10.4-powerpc.pkg". Följ installationsinstruktionerna.
Dubbelklicka på "MySQLStartupItem.pkg". Följ installationsinstruktionerna.

Starta Systeminställningar från äpplemenyn.
Drag "MySQL.prefPane" in i Systeminställningar-fönstret och godkänn installationen.

Öppna eller maximera terminalfönstret. Dags att skriva lite igen.

alias mysql=/usr/local/mysql/bin/mysql
alias mysqladmin=/usr/local/mysql/bin/mysqladmin

12. Slutför installationen:

sudo nano /apache2/conf/httpd.conf
Tryck: Ctrl-w
Skriv: AddType
Tryck: Enter

Under "#AddType"-raden skriver du:

AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps

Tryck: Ctrl-w
Skriv: DirectoryIndex
Tryck: Enter

Ändra:

DirectoryIndex index.html

Till:

DirectoryIndex index.html index.htm index.php

Tryck: Ctrl-w
Skriv: User daemon
Tryck: Enter

Ändra:

User daemon
Group daemon

till:

User www
Group www

Tryck: Ctrl-w
Skriv: The following lines prevent .htaccess
Tryck: Enter

Ändra:

<FilesMatch "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</FilesMatch>

till:

<Files ~ "^\.([Hh][Tt]|[Dd][Ss]_[Ss])">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</Files>

<Files "rsrc">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</Files>

<DirectoryMatch ".*\.\.namedfork">
Order allow,deny
Deny from all
Satisfy All
</DirectoryMatch>

Tryck: Ctrl-x och sedan Y för att spara.

cd /usr/sbin
sudo mv apachectl apachectl-1.3;
sudo cp /apache2/bin/apachectl apachectl

13. Avsluta med att se till att apache startar när du startar datorn:

sudo mkdir /Library/StartupItems/apache2
cd /Library/StartupItems/apache2
sudo nano apache2

Klipp ut och klistra in i terminalen:

#!/bin/sh

##
# Apache 2 Web Server
#
# Aaron Faby
# http://www.aaronfaby.com
#
# Modified by Advanced 2006
##

APACHECTL="/apache2/bin/apachectl"

. /etc/rc.common

StartService ()
{
  if [ "${WEBSERVER:=-NO-}" = "-YES-" ]; then
	ConsoleMessage "Please disable Personal Web Sharing and restart."
  else
	if [ "${APACHE2:=-NO-}" = "-YES-" ]; then
    	ConsoleMessage "Starting Apache 2 Web Server"
    	$APACHECTL start
	fi
  fi
}

StopService ()
{
  ConsoleMessage "Stopping Apache 2 Web Server"
  $APACHECTL stop
}

RestartService ()
{
  if [ "${WEBSERVER:=-NO-}" = "-YES-" ]; then
    ConsoleMessage "Please disable Personal Web Sharing and restart."
	StopService
  else
    ConsoleMessage "Restarting Apache 2 Web Server."
    $APACHECTL restart
  fi
}

RunService "$1"

Tryck: Ctrl-x och sedan Y för att spara.

sudo nano StartupParameters.plist

Klipp ut och klistra in i terminalen:

{
 Description   = "Apache 2 Web Server";
 Provides    = ("Web Server");
 Requires    = ("DirectoryServices");
 Uses      = ("Disks", "NFS", "Network Time");
 OrderPreference = "None";
}

Tryck: Ctrl-x och sedan Y för att spara.

sudo nano /etc/hostconfig

Tryck: Ctrl-w
Skriv: AFPSERVER
Tryck: Enter

Under AFPSERVER skriver du in:

APACHE2=-YES-

Tryck: Ctrl-x och sedan Y för att spara.

Stäng ner eller minimera terminalfönstret.

Gå in på systemhårddisken och in i mappen "apache2".
Markera "htdocs"-mappen och tryck äpple-i.
Kolla under "Ägare och Behörigheter", "Detaljer":
Se till att "Ägare" har både läs- och skrivrättigheter.
Se till att gruppen "www" har läsrättigheter i mappen.
Tryck på "Använd för inkluderade objekt".

Om du ska ha en bildmapp under "/apache/htdocs" där du vill kunna läsa och skriva bilder, se till att du ställer in grupprättigheterna på BARA den mappen till "Läsa och skriva"

14: Lägg till en genväg på skrivbordet till din webbmapp:

Öppna eller maximera terminalfönstret.

skriv: ln -s /apache2/htdocs /Users/<ditt användarnamn>/Desktop/Webbdokument

Stäng terminalfönstret.

Sådär. Nu har du en spanking new server att leka med (om jag inte glömt något )

Guide skriven av Henrik Lundqvist - Advanced.
Kopiera gärna, men skriv isåfall in var du hittat informationen.

Hjälp hittad hos:
PHP mac, Guide av James Pelow (Apache & PHP) www.phpmac.com
MySQL AB (MySQL) www.mysql.com
Developer Connection (MySQL) developer.apple.com
Aaron Faby (Apache startscript) http://www.aaronfaby.com
Server Logistics (Apache & MySQL) http://serverlogistics.com
ImageMagick (ImageMagick & MagickWand) www.imagemagick.org
Kyng Chaos (ImageMagick OS X Port) www.kyngchaos.com
Code Snippets (libjpeg) www.bigbold.com/snippets
Kenno's OpenNote (libpng) kenno.wordpress.com

Senast redigerat 2006-07-04 13:03

Wow!
Sällan får vi uppleva likanande guider hur man gör något.

Jag bugar och bockar och tackar dig detta kommer säkerligen komma till hjälp.

Kul att du gillade den, hoppas som sagt att jag inte missat något.
Ni som provar att installera - om något skiter sig för er, säg till så kollar jag vad jag missat (och självklart uppdaterar jag då guiden).

 • Medlem
 • Varberg
 • 2006-07-04 08:56

Ett tips om du vill vara lite mer paranoid. När du bygger all mjukvara i den första delen av guiden behöver du inte använda sudo för ./configure, 'make build' och liknande. Det är oftast bara 'make install' som kräver root.

Ursprungligen av johanf:

.. inte använda sudo för ./configure, 'make build' och liknande. Det är oftast bara 'make install' som kräver root.

Hmm... Om du menar ex. apache så krävs det ju då /apache2 inte existerar innan
Men tack för tipset - om du får det att funka skicka gärna ett PM så kan jag uppdatera guiden.

 • Medlem
 • Varberg
 • 2006-07-04 09:35
Ursprungligen av Belzelcior:

Hmm... Om du menar ex. apache så krävs det ju då /apache2 inte existerar innan
Men tack för tipset - om du får det att funka skicka gärna ett PM så kan jag uppdatera guiden.

sudo ./configure --prefix=/apache2 --enable-module=most --enable-shared=max
sudo make
sudo make install

Det är inte förrän i sista steget som katalogen /apache2 faktiskt skapas. Jag menar att man med fördel kan låta bli att använda sudo för de två första kommandona.

Men som jag sa, det här är petitesser.

Ursprungligen av johanf:

Det är inte förrän i sista steget som katalogen /apache2 faktiskt skapas. Jag menar att man med fördel kan låta bli att använda sudo för de två första kommandona.

Men som jag sa, det här är petitesser.

Denna guide är ju sammanfogad från flera olika dokument, så jag har ju kört på det som funkat första gången I ovanstående exempel på originalsidan (www.phpmac.com) så står det:

"Step 2: Building and Installing Apache 2----------I've decided to install to a new directory which we will make /apache2. It's nice and convenient. To do this enter the following commands (sudo is required as the directory doesn't already exist):"

Men testa gärna, om det funkar så uppdaterar jag guiden (vill inte pilla på min installation av detta då det funkar 100% för mig och kunden ska ha tillbaka sin hårddisk i nästa vecka )

Petitesser är viktiga i guidesammanhang tycker jag - så korrekt som möjligt är bäst

Bugar för Belzelcior.
Är själv nöjd med den version av Apache som är installerad som standard, men detta är en mycket bra guide för de som är i behov av en!

Bra initiativ!

Sådär, har gjort den lite mer lättläst (hoppas jag )

Oj, var ju jättebra initiativ.
Har suttit och funderat på att göra en egen webbserver istället för att betala dyrt, men har inte vetat hur man gör, och inte orkat Googla.
Det här var guld värt den dag som jag har en extra dator att göra det på..

 • Medlem
 • Simrishamn
 • 2006-07-07 10:56

Riktig pang-guide, med såhär utförliga instruktioner är det väl helt omöjligt att göra något fel
Tänkte bara på en sak: är det verkligen klokt att skapa en ny mapp i rooten? Jag tycker iaf att man bör hålla på FHS (Filesystem Hierarchy Standard) och lägga mappen där det passar bättre. Enligt mig är den mest passande /usr/local. /usr eftersom det rör sig om program och grejer, och local/ eftersom det är något man installerar själv.

Ursprungligen av HannesP:

Tänkte bara på en sak: är det verkligen klokt att skapa en ny mapp i rooten? Jag tycker iaf att man bör hålla på FHS (Filesystem Hierarchy Standard) och lägga mappen där det passar bättre. Enligt mig är den mest passande /usr/local. /usr eftersom det rör sig om program och grejer, och local/ eftersom det är något man installerar själv.

Självklart kan du lägga det var du vill, jag valde att göra såhär så att även ovana användare kan hitta till bland annat htdocs-mappen (jag utelämnade ju hur man ändrade till macens defaultfoldrar vad gäller Sites osv).

 • Oregistrerad
 • 2006-08-21 14:33

Kan du inte göra en guide hur man får igång asp och får igång databasen i osx?

Ursprungligen av lill_tulle:

Kan du inte göra en guide hur man får igång asp och får igång databasen i osx?

Ehrmm... ASP finns väl bara till Windows? Eller är jag helt ute och cyklar?

superbra guide! ingen som vet hur man gör med mysql 5? jag har förstått att det finns en bug, som jag trodde att dom skulle fixa i mysql 5.0.26, men jag får det inte att funka med den versionen heller... tråkigt.

Ursprungligen av Belzelcior:

Ehrmm... ASP finns väl bara till Windows? Eller är jag helt ute och cyklar?

Microsofts ASP finns bara till Windows, men även Sun har en.
http://www.sun.com/software/chilisoft/

Vill också passa på att tacka så hjärtligt för guiden. Det strulade en del med kopplingen mellan php och mysql när jag försökte själv utan guide, kanske var det modellen att först installera 4.1 och sedan 5.0 som gjorde susen.
Körde bara in AMP och inga bildbehandlingsprylar dock.

Kanonbra guide!

Anm: Rätta mig om jag har fel, men libPNG är väl inte för jpg som det står i början av guiden. *korrekturläsning*

Ursprungligen av alfacat:

Anm: Rätta mig om jag har fel, men libPNG är väl inte för jpg som det står i början av guiden. *korrekturläsning*

Helt korrekt, var nog lite för snabb med klipp-o-klistra där
Verkar inte gå att ändra i texten längre tyvärr så felet får stå kvar

Jag får inte till det i phpinstallationen, del två. Det står:

Citat:

...
checking for ImageMagick / MagickWand 6.2.4 or greater with /usr/local/graphicslibs/bin/Wand-config... 6.2.8
checking for MagickSetImageTicksPerSecond in -lWand... no
configure: error: There is something wrong. Please check config.log for more information.

Vad är fel?

Förlåt att jag väcker tråden men guiden är så bra. Jag är för första gången ute och cyklar litet vingligt utan att ha någon till hjälp.
Jag följe med här ett tag. Men nu får jag frågor om mySQL användare och lösenord när jag lägger till en Anslagstavla som använder mySQL.

Hur definerar jag det?

Standard brukar vara "root" som användare och inget lösenord (om du inte själv satt nåt när du installerade mysql)

Root OK!

Hittar bra svar här verkar det som!

Tack

Installing MySQL on OS X 10.4 Tiger

1
Bevaka tråden