Apple påstås ta bort iranska appar

Iranska appar påstås plockas ner av Apple i App Store eftersom Apple menar att apparna bryter mot amerikanska sanktionsföreskrifter.

I Iran saknas stöd för internationella betalningar, vilket betyder att kunder inte kan betala för appar i Apples butik med exempelvis kreditkort i Iran. Detta gör att företag som vill möjliggöra för betalning i appar måste registrera sina företag utanför landet.

Iranska företag har dock klagat på att trots att de håller sig till #Apples regler om när köp i appar är tillåtet tas deras appar ner från #App Store, rapporterar Techrasa. Anledningen till detta tros bero på amerikanska finansministeriets föreskrift Iranian Transactions and Sanctions Regulations (31 CFR Part 560). När ett av företagen vars appar blivit nedplockade hört av sig till Apple fick de svaret:

”Tyvärr finns det inget App Store i Iran. Dessutom strider appar som innefattar transaktioner i affärssyfte baserade i Iran mot de Iranska Transaktioner sanktioneringsföreskrifterna (31CFR Del 560). Av dessa skäl kan vi inte godkänna din ansökan vid denna tidpunkt. Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan när internationella handelslagar revideras för att möjliggöra denna funktion.”

Techrasa menar dock att det är otydligt om föreskriften och sanktionen innefattar så väl staten som privatpersoner. Vidare menar de att sanktionen främst är riktad mot iranska staten och att privatpersoner som bara vill använda en app eller nya företag som helt enkelt vill erbjuda en tjänst inte borde innefattas av sanktionen.

Appen Workflow är ett bra verktyg för att göra din Iphone mer kraftfull, och här är sju tips på praktiska arbetsflöden.

Samsung Galaxy S8 har imponerat på många sätt, men varken ansiktsavläsaren eller irisavläsaren skyddar mobilens innehåll på ett säkert sätt.

Apple och Nokia går från att strida om patent till ett affärssamarbete som ska gynna båda parterna.

Apples HR-chef Denise Young Smith har en ny roll, nämligen som ansvarig för inkludering och mångfald på företaget.

Utvecklingen på dator- och konsolplattformarna historiskt och i nutid granskas i en djupgående rapport.

Apple har sjösatt en webbsida som går igenom fördelarna med Iphone, i syfte att få Android-användare att byta plattform.