Apple anklagas för sexistisk arbetsmiljö

I läckta mail från anställda på Apple anklagas företaget för att ha en sexistisk arbetsmiljö, något som går tvärtemot det Apple själva vill ge sken av.

Sen 2014 har Apple publicerat mångfaldsrapporter som ska visa hur det går för dem i arbetet med att skapa en rikare spridning när det gäller vilka som jobbar och anställs på företaget. Det Apple säger sig vilja komma ifrån är en homogen, enkom vit manlig personal.

Det har gått framåt för #Apple enligt rapporterna, om än inte så mycket. 2014 när de startade var 30 procent av företagets anställda kvinnor och nu 2016 utgör kvinnor 32 procent av de anställda på Apple.

I en mailtråd från Apple-anställda som webbplatsen Mic har tagit del av, anklagas nu företaget för att odla en långt ifrån inkluderade företagskultur. Alla namn angivna i Mics artikel är fingerade för att skydda personernas identitet och fortsatta anställning.

Ansågs mindre tekniskt lagd

Mailtråden som delades med Mic av en före detta anställd på Apple är på uppemot 50 sidor med berättelser från kvinnor och män som på olika sätt uppmärksammat att de upplevt sin arbetsmiljö som hotfull och sexistisk utan att några åtgärder vidtagits.

Några av exemplen som nämns i artikeln är Danielle som fick nog när hennes manliga kollega drog våldtäktsskämt öppet på arbetsplatsen utan att några åtgärder togs, trots Danielles upprepade klagomål till sin närmaste chef och även direkt till Apples vd Tim Cook.

En annan anställd beskriver hur hon kände stort obehag efter ett möte med sina manliga kollegor där konversationen landade i nedlåtande kommentarer om flickvänner och fruar.

– Jag kände mig väldigt obekväm av det faktum att jag var den enda kvinnan i rummet samtidigt som mina manliga kollegor steroetypiserade kvinnor till tjatiga och jobbiga utan att vår chef påpekade att deras beteende var opassande, skriver en anställd i mailtråden.

En annan kvinna som sökte jobb på Apple fick under intervjun frågan ”du är inte så tekniskt lagd förmodar jag?”. Något intervjuaren aldrig hade frågat om han läst hennes CV där hennes kunskap inom teknik mer än väl framgick.

Erbjöds mindre betalt

Ett annat exempel i mailtråden är Claire som fick bekräftat att hon arbetade i en fientlig miljö efter att hon hade skickat rapporter om trakasserier. Istället för att försöka förbättra hennes arbetsplats erbjöd Apple henne att antingen stanna kvar på tjänsten utan förändringar eller ta en ny lägre tjänst med mindre betalt.

Andra exempel som nämns är tjänster som aldrig lades ut internt utan bara direkt tillsattes av män, en man som på ett nedsättande vis blev anklagad för att vara ”en känslig man med kvinnliga egenskaper”. Upprepade gånger sa de också åt honom att han hade mans-PMS och flera kvinnor säger att de blev uppmanade att le mer av sina manliga kollegor.

Den 4 augusti skickade en av Apple tidigare anställda in en anmälan till det amerikanska departementet för jämställdhetsfrågor för att de ska undersöka hur Apple behandlar kvinnor i ledarskapspositioner.

Till Mic uppger Apple att de inte vill kommentera några specifika fall men att de hävdar att företaget tar de anställdas klagomål på största allvar.

Harvard Business Review publicerade nyligen en studie kring varför det är så svårt att locka kvinnor till ingenjörsyrket. En faktor som de pekade på var den homogent manliga och hegemoniska kulturen som finns kring yrket. Många av de kvinnor som söker sig till yrket väljer på sikt andra yrken på grund av arbetsklimatet. Det viktiga är inte att få kvinnor att söka sig till branschen utan att stanna kvar i den och detta kan endast åstadkommas om företags- eller skolmiljön är inkluderande och tar kvinnors närvaro på allvar, menar rapporten.

Apples årliga mångfaldhetsrapporter pekar på en målsättning från företaget, men visar också att de har lång väg kvar att gå. Samtidigt framkommer inte i rapporten hur arbetsmiljön ser ut för de som är anställda. Som dessa mail visar krävs också andra ansträngningar för att skapa en mångfacetterad arbetsplats där alla kan trivas.

Enligt rykten ska Samsungs nästa flaggskepp bli först med nästa generations Snapdragon-krets och kan roffa åt sig alla kretsarna i första omgången.

För alla som använder Chrome eller Googles sökapp i Android går det nu att få en förhandsvisning av Youtube-klipp.

Leveranstiden minskar nu ytterligare för att få hem de trådlösa hörlurarna Airpods från Apples nätbutik. Köpsugna spekulanter behöver nu vänta blott ett par veckor på att få hem sina exemplar.

Google kan ha ett par smarta hörlurar likt Apples Airpods på gång. Lite snokande i en betaversion av en Google-app bjuder på referenser till ett par hörlurar med Google Assistant.

Googles nästa version av Android kommer som rykten har påstått att döpas efter den välkända kakan Oreo.

Ibland missuppfattar Siri vad du försöker säga till henne. Istället för att sucka, och försöka prata med henne igen, kan du korrigera felet genom att skriva.