Cortana för IOS

Nu när Microsoft påbörjat den första betatestningen av Cortana för IOS verkar Siri, i varje fall på vissa områden, få en värdig motståndare.

#Cortana för IOS har, som vi tidigare skrivit om, tagit steget från ett rent utvecklingsstadium till att numera beta-testas publikt. 99mac har under en dryg vecka haft möjlighet att titta närmare på den första amerikanska betan. Microsoft har redan flaggat för att flera betaversioner kommer att följa och att dessa kommer att vara tillgängliga på flera språk och i andra regioner.

Ett enhetligt Microsoft

Det kan vid en första tanke verka märkligt att Microsoft väljer att anpassa sin röststyrda digitala assistent även till Apples, och Googles, delvis slutna värld. Speciellt med tanke på att Apple med IOS redan har Siri och Google med Android har sin Now-tjänst. För att förstå detta måste vi se till Microsofts lite nya syn med ett enhetligt ekosystem för sina kärntjänster. Dessa omfattar i skrivande stund Office, Onedrive och snart även Cortana som i grunden är länkad till Microsofts sökmotor Bing. Samtliga av dessa är del av Microsofts större satsning kallad "mobile-first, cloud-first world" som presenterades redan under Teched 2014.

Samma men olika

Vi vill vara tydliga med att det handlar om en tidig beta och att flera av de funktioner som förväntas komma i den slutgiltiga versionen inte finns med alternativt inte är aktiva. Detta då Microsofts primära syfte med denna beta har varit att skapa en stabil grund för vidare utveckling. En av de mest påtagliga funktioner som saknas, i varje fall för vana Cortana-användare, är möjligheten att aktivera tjänsten med rösten genom att säga "Hey Cortana". Istället måste vi nu aktivera Cortana genom att trycka på den blåa Cortana-knappen. Den primära anledningen till detta är, enligt Joe Belfiore på Microsoft, att programmet i dagsläget inte är färdigutvecklat.

– Då Cortana för IOS befinner sig i ett tidigt betastadie med ett begränsat antal funktioner så har vi valt att inte aktivera en av den mest grundläggande, att med hjälp av rösten aktivera programmet. Detta för att användaren i sådana fall skulle vara tvungen att välja bort #Siri som standardassistent.

En omständlig assistent

I nuvarande beta så finns flera användbara, om än aningen omständliga, funktioner. Vi kan med hjälp av rösten söka data, skicka meddelanden och skriva påminnelser. Allt detta fungerar i grunden problemfritt, men då Microsoft inte använder samma meddelandesystem som Apple så innebär såväl mejl- som meddelandehantering att vi tvingas utföra vissa delar i en Cortana-baserad programdel vilken sedan, med automatik, lyfts över till IOS programmet. Detta medför med andra ord att vi måste utföra ett eller två fler steg jämfört med samma funktion i Siri.

Det samma gäller för både kalender- och påminnelsehanteringen som i nuvarande utförande sköts av en mycket grundläggande egen app, och alltså inte har någon integration med Apples egna funktioner. Att Microsoft valt detta upplägg beror uteslutande på att Cortana är fullt integrerad med företagets molntjänster där alla data som används och röstigenkänningsprofiler som byggs upp under användning lagras och görs tillgänglig över alla de enheter du har anslutna till samma konto. Denna funktion är däremot inte aktiverad till denna beta och eventuell röstdata om du byggt upp i Windows-miljö kommer inte att vara tillgänglig under IOS.

– Fokus för denna beta har legat på stabilitet där vi jobbar med små steg och varje del förankras innan vi går vidare till nästa. Detta har medfört att gränssnittet för både kärnprogram och relaterade funktioner inte alls prioriterats så här långt. När Cortana för IOS väl är redo att lanseras i färdig version kommer även det grafiska att vara av första klass.

Ytterligare en funktion som vi normalt uppskattar med Cortana för Windows, är personbaserade påminnelser. Detta är en funktion som, i normala fall, direkt ger oss alla former av återkoppling från tidigare interaktioner med våra kontakter. I IOS-versionen saknas denna funktion helt.

Bing-fokuserad sökning

En av styrkorna med Cortana för Windows är dess sökintegration. På IOS så är denna avsevärt mer begränsad och större delen av de frågor som vi ställer Cortana inför resulterar i att fakta visas från Bing-relaterade sökningar. Det som däremot fungerar avsevärt bättre är att vi, efter vi hittat det vi söker, med hjälp av enbart rösten kan gå vidare och exempelvis öppna en video med Youtube.

En av de funktioner som fungerar bäst, trots att det är en beta, är den lärande delen av programmet. Redan från början så har Cortana flera förinställda funktioner som positioneringsbaserat väder och nyheter från det område som du befinner dig i. Efter hand som vi använder tjänsten och utför diverse sökningar så kommer den löpande informationen att uppdateras och bättre matcha de intressen som du har.

Fördel Siri

För att göra en kort summering så är Cortana för IOS ett intressant tillskott till de digitala assistenterna och programmet har definitivt potential att lyckas. Men än så länge är det en lång väg kvar till Siri och dess mer kompletta och snudd på problemfria användande. Att Microsoft verkligen satsar på att få ut Cortana för IOS råder dock inga som helst tvivel om. Och om information som 99mac har fått ta del av stämmer gällande att utvecklingen av svenska som språkalternativ ligger längre fram för IOS jämfört med Windows Phone, så kan vi vara säkra på att även övriga funktioner kommer att lyftas avsevärt innan den skarpa lanseringen.

Kommentarer
3 svar

Med Google-appen Trusted Contacts kan användare dela platsdata på sina nära och kära, likt hur Hitta mina vänner fungerar.

En domare dömer Apple att betala universitetet i Wisconsin ytterligare 272 miljoner dollar i en patenttvist gällande företagets A-processorer.

Amazon Echo, Google Home och Homepod kan snart få sällskap av en motsvarande smart assistent från Facebook.

Adobe meddelar på sin nyhetsblogg att Adobe Flash Player läggs ner.

Den 16:e augusti kommer Nokia och HMD presentera sin nästa flaggskeppsmobil i London.

Roomba-dammsugare har inte bara samlat upp damm åt användarna, de har också kartlagt bostäderna. Nu vill Irobot sälja kartadatan för att förbättra smarta hemmet-tjänster och produkter.