EU förbereder åtal mot Apple och Irland

Europeiska kommisionen förväntas snart lägga fram en rapport gällande Irlands skatteavtal, som skulle kunna innebära stora böter för Apple.

I juni inledde Europeiska kommissionen en utredning om Apples skatteavtal med Irland, där företagets europeiska verksamhet utgår från. Redan förra året började kommissionen att samla information om flera multinationella företags skatteavtal med enskilda europeiska länder, efter att USA anklagat bland annat Irland för att särbehandla vissa företag för att locka dit verksamhet.

Den här veckan väntas kommissionen avlägga en första rapport från sin utredning, och enligt Financial Times är det troligt att Apple kommer åläggas en ordentlig retroaktiv skattesmäll. Frågan som ska avgöras är om Apple utövat påtryckningar mot Irland för att tillskansa sig ett förmånligare skatteavtal vilket kan ha gett dem en fördel över sina konkurrenter.

Apples finanschef Luca Maestri förnekar att förhandlingarna gått till på ett oävet sätt. Enligt honom har Apple aldrig utövat påtryckningar mot Irland, så som att hota med att flytta jobb från landet under förhandlingar som skett 1991 och 2007. Maestri säger till Financial Times:

"Det är viktigt att förstå att det inte förkom någon specialbehandling i avtalet vi slöt med Irland. Vi har helt enkelt följt lagen under de 35 år som vi varit på Irland. [..] Vi har alltid varit väldigt tydliga gentemot den irländska regeringen att vi vill ta vårt företags samhällsansvar."

Luca Maestri uppger också att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet på Irland oavsett hur utredningen slutar. Enligt honomt har företagsskatten på Irland ökat tio gånger sedan 2007, och Apple har ökat sin världsvida försäljning från 24 miljarder dollar (cirka 174 miljarder kronor) det året till 171 miljarder dollar år 2013, motsvarande 1 241 miljarder kronor. Maestri säger:

"Om länder ändrar sina skattelagar kommer vi att följa de nya lagarna, och vi kommer att betala skatt i enlighet med dessa lagar."

Siktar på företags skatteavtal

Regelverket om olagligt statligt stöd som Europeiska kommissionen förlitar sig på bygger på riktlinjer från den internationella organisationen OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Reglerna har tidigare använts för att stoppa särbehandling som hindrar konkurrens i en bredare mening, men under det gångna året har dock kommissionen använt reglerna för att specifikt granska multinationella företags skatteavtal med enskilda EU-länder.

Kommissionen utreder även företag som Amazon och Starbucks som misstänks ha drivit igenom liknande specialavtal för att betala lägre skatt i länder som Irland, Luxemburg och Nederländerna.

Apples försvar går i korthet ut på två huvudargument. Dels att kommisionens försök att tillämpa nya internationella riktlinjer på företags skatteavtal är ett exempel på retroaktiv lagstiftning. OECD:s regler började inte gälla förrän 2010, och har ännu inte ratificerats av Irland. För det andra menar Apple att den skatt de betalat är jämförbar med den som andra motsvarande företag har betalat, så att avtalet inte bryter mot konkurrenslagstiftning.

Prejudicerande utgång

Om Europeiska kommissionen kommer fram till att ett olagligt specialavtal har upprättats skulle Irland kunna dömas till att retroaktivt kräva skatt från de senaste tio åren från Apple. Det är okänt hur mycket pengar det isåfall kan handla om, men det skulle troligtvis innebära ett nytt rekord för en böter för olagligt statligt stöd, som för närvarande är ungefär en miljard euro (motsvarande 9,2 miljarder kronor). Apples Luca Maestri vill inte spekulera i vad en eventuell böter kan ligga på.

Domen spås bli prejudicerande för Europeiska kommissionen, som formellt inte har någon makt över hur enskilda medlemsländer beskattar företag. Inflytelserika EU-länder som Frankrike och Tyskland har uttryckt sig positiva till granskningen, och det spekuleras om att kommissionen i framtiden kan komma att granska ännu fler amerikanska storbolag, som Google och Microsoft.

Apple har å sin sida under det gångna året velat uppmärksamma vilken positiv effekt företaget har haft för den europeiska ekonomin. I augusti lade Apple upp information på sin webbplats där de hävdade att företaget direkt och indirekt skapat totalt 629 000 i Europa. Apple själva anställer över 16 000 personer, och många andra arbetstillfällen har genererats på andra företag som en konsekvens av Apples tillväxt. 497 000 jobb har skapats med anknytning till App Store.

Irland specifikt har 4 000 Apple-jobb, och ungefär tio procent av Apples anställda i världen finns i den irländska staden Cork, där Apple haft verksamhet sedan 1980.

Skriven av Jakob Nilsson
Kommentarer
2 svar

Spotify tar bort appar specifikt gjorda för ett antal högtalare och satsar istället på Spotify Connect eller Chromecast Audio.

Den här veckan är det premiär för en opera om Steve Jobs i Santa Fe, USA. Det har tagit två år att förbereda uppsättningen som kommer att köras endast sex gånger.

Företaget Nonda har flertalet produkter för att hjälpa disträa och glömska personer. Nyligen testade vi den smarta nyckelhittaren Ihere som även kunde användas som selfie-kontroll. Nu åker Nondas produkt Zus in i vårt testlabb.

Samsung rullar idag ut röstassistenten Bixby till Galaxy S8 och S8 Plus-användare i USA men många har reagerat på de ord som beskriver den manliga och kvinnliga rösten till Bixby.

Nu är det dags att uppdatera alla dina Apple-enheter. Företaget har släppt säkerhetsuppdateringar till sina operativsystem.

Nu har redaktionens Ipad Pro 10,5 tum testats också i praktiken och Ida Blix avger rapport. Funkar den som ersättare till datorn eller är den mest ett lyxigt komplement?