Apple lanserar webbsida om integritet och säkerhet

Apple har lanserat en avdelning på sin webbplats som handlar om integritet och skydd av personlig data, liksom information om hur Apple hanterar förfrågningar från myndigheter.

I en tv-intervju med Charlie Rose nyligen underströk Tim Cook vikten av integritet och privatliv på internet, och sade att Apple låg i framkanten för detta arbete. Nu har Cook skrivit ett öppet brev på Apples webbplats, och företaget har lanserat flera nya webbsidor som tar upp säkerhet och integritet.

I brevet skriver Tim Cook bland annat att kundernas förtroende betyder allt för Apple, och att de respekterar och skyddar sina kunders data med starka krypteringar och hårda riktlinjer för hur personlig information ska hanteras. Cook skriver:

"Vi tror på att vara öppna med exakt vad som kommer att hända med din personliga data, och att be om tillåtelse innan du delar det med oss. Och om du ändrar dig senare så gör vi det enkelt att sluta dela med oss. Varje Apple-produkt är byggd runt dessa principer. När vi ber dig om lov att använda din data så är det för att ge dig en bättre användarupplevelse."

Som ett led i att uppmärksamma sina kunder på hur information hanteras lanserar Apple en ny avdelning på deras webbplats som ska ge tydlig information, och Cook lovar att informationen ska uppdateras minst en gång per år, och när det sker stora förändringar i företagets riktlinjer.

Utlämning av information

På den nya avdelningen om integritet skriver Apple bland annat om hur företaget förhåller sig till begäran om utlämning av information från myndigheter. Enligt sidan granskar Apple varje förfrågan som kommer in för att se om den uppfyller lagens krav, och om den gör det försöker Apple i möjligaste mån att informera kunden om att en begäran har gjorts.

Apple uppger att den allra största delen av förfrågningarna kommer från polisen som jobbar tillsammans med kunden för att hitta en stulen enhet. En mindre del består av förfrågningar att få information om en kunds Itunes- eller Icloud-konto. Mindre än 0,00385 procent av Apples kunder har fått någon data utlämnad som ett resultat av begäran från myndigheter.

Mer problematiskt är de förfrågningar som i USA kan ske med hänvisning till landets säkerhet. Lagen hindrar där Apple från att avslöja exakt hur många förfrågningar som gjorts, men de uppger att det under 2014 skett mellan noll och 250 sådana förfrågningnar.

I sitt brev upprepar Cook också tidigare påståenden om att Apple aldrig har samarbetat med någon myndighet från något land genom att införa en "bakdörr" i deras produkter och tjänster, eller gett tillgång till Apples servrar.

Riktlinjer och verktyg

På webbplatsen publicerar Apple också information om hur deras produkter och tjänster fungerar, inklusive vilken data som krypteras och tips till kunderna hur de kan göra sina enheter och information säkrare. Bland annat uppmanas användare att alltid använda lösenkod till sin Iphone, och att ett mer komplicerat lösenord är bättre än ett enkelt. Touch ID rekommenderas också för de enheter som har det, och funktioner som Hitta min Iphone/Ipad/Mac bör vara aktiverade, liksom tvåstegsverifiering.

För den som glömmer bort sitt lösenord går det att få tillgång till kontot genom att besvara på förhand angivna säkerhetsfrågor. Apple rekommenderar att dessa frågor ska vara svåra att gissa, och inte bestå av information som går att ta reda på i offentliga register eller på sociala nätverk som Facebook.

Slutligen har Apple publicerat en sammanfattning av sina riktlinjer kring integritet och hantering av kunders information. Bland annat redovisas vilken typ av information som samlas in, och hur den används. Kontentan är att Apple lovar att de inte kommer att sälja informationen vidare, och att vem som helst kan kontakta Apple för att se vilken information om dem som finns sparad. Samma sak ger Tim Cook uttryck för i sitt brev:

"För några år sedan började användare av internettjänster upptäcka att när en tjänst erbjuds helt gratis så är du inte kunden. Du är produkten. Men på Apple så tror vi att en bra kundupplevelse inte ska ske på bekostnad av din integritet. Vår affärsmodell är väldigt enkel: Vi säljer bra produkter."

Skriven av Jakob Nilsson

USA:s president Donald Trump säger att Apples vd Tim Cook lovat att bygga tre fabriker i landet och att de kommer att vara "stora stora stora".

Med Google-appen Trusted Contacts kan användare dela platsdata på sina nära och kära, likt hur Hitta mina vänner fungerar.

En domare dömer Apple att betala universitetet i Wisconsin ytterligare 272 miljoner dollar i en patenttvist gällande företagets A-processorer.

Amazon Echo, Google Home och Homepod kan snart få sällskap av en motsvarande smart assistent från Facebook.

Adobe meddelar på sin nyhetsblogg att Adobe Flash Player läggs ner.

Den 16:e augusti kommer Nokia och HMD presentera sin nästa flaggskeppsmobil i London.