Withings Wi-Fi-våg tar viktkontroll till ny nivå

TEST. Är en personvåg värd 1500 kronor bara för att den kan koppla upp sig på nätet, när det går att får en schyst våg för 200-300 kronor? Vi har testat Withings Wi-Fi-våg för att se om den är värd sitt pris.

I en tid då allt fler maskiner och prylar i hushållet ska kopplas upp mot nätet är det sunt att fråga sig om det bara är en marknadsföringsgimmick eller om det medför verklig nytta, om det tillför ett mervärde eller bara komplicerar i onödan.

I detta test tittar vi närmare på personvågen från Withings. Den utmärkande egenskapen hos denna våg jämfört med billigare personvågar är just Wi-Fi-funktionen och vad den tillför. Funktionen består av två delar; den första är den tekniska möjligheten att ansluta vågen till ett existerande trådlöst nät och den andra är en onlinetjänst som tar emot data från vågen och skapar statistik med mera. Till onlinetjänsten finns ett webbgränssnitt och appar för mobila enheter.

Personvågen är inte den enda hälsoinriktade produkten med datakoppling från Withings. De säljer även en blodtrycksmätare som med fördel kan användas tillsammans med vågen för en mer komplett observation av hälsan.

Klicka på en rubrik nedan för att hoppa direkt till respektive avsnitt (fungerar inte i mobila webbläsare, jobbar på det):
<a href="#funktioner">Funktioner</a>
<a href="#uppackning">Uppackning</a>
<a href="#installation">Installation</a>
<a href="#anvandning">Användning</a>
<a href="#webb-appar">Webbplats och iOS-appar</a>
<a href="#slutsats">Slutsats</a>
<a href="#nyvag">Ny våg från Withings</a>

<a name="funktioner" id="funktioner"></a>
Funktioner

Withings våg är en personvåg med Wi-Fi-anslutning som utöver vikt även mäter fett i kroppsmassan samt räknar ut BMI (Body Mass Index). Utöver själva vågen ingår även en kostnadsfri webbaserad tjänst från Withings dit mätningarna från vågen skickas automatiskt. Via webbplatsen eller genom en kostnadsfri app för iPhone och iPad går det att se historik över mätningar i form av diagram, sätta upp mål och ändra inställningar i vågen. Appen finns även för Android.

Vågen stödjer Wi-Fi-standarderna 802.11b och 802.11g och krypteringarna WEB, WPA och WPA2. Med andra ord de allra flesta trådlösa nät som används i hemmen idag. Den drivs av fyra AA-batterier som räcker mellan sex månader och ett år vid normal användning. Användarna av vågen ska vara mellan 2 år och 150 år och väga mellan 5 kilo och 180 kilo.

Mätningen av kroppsmassan sker via en mycket svag ström som skickas genom kroppen via fötterna på vågen, en så kallad bioelektrisk impedansmätning. Det är givetvis helt ofarligt och smärtfritt, men ska inte användas av de som har pacemaker inopererad. Det är däremot ingen fara för gravid att använda vågen, men mätningen av kroppsmassa stämmer däremot inte under graviditeten.

Bioelektrisk impedansmätning baseras på att fett inte leder ström. Så det motstånd som uppmäts i kroppen är den fettfria kroppsmassan, det som brukar kallas LBM (Lean Body Mass). Genom beräkningar som bland annat utnyttjar uppgifterna som är ifyllda om kön, ålder och längd räknas vikten på den fettfria kroppsmassan ut och dras bort från den totalvikt som vågen mäter. Det som är kvar av ekvationen är fettmassan i kroppen.

För atleter som tränar mer än åtta timmar i veckan och har en vilopuls på under 60 slag per minut går det att ställa in en annan kroppstyp, allt för att vågen så korrekt som möjligt ska beräkna andelen fett i kroppsmassan.

Genom att mäta fettmassan fås en bättre bild av hur kroppen är sammansatt och det är ett mer intressant mått än enbart vikten. Exempel: styrketräning ökar muskelmassan och därmed också vikten, men det är en positiv viktökning och det kan vågen visa, enligt Withings. I hjälpsidorna för inloggade på Withings webbplats finns mer att läsa om hälsa och viktkontroll, för den som vill studera ämnet närmare.

Målet med detta test är inte att ta reda på hur korrekt vågen mäter vikt och kroppsmassa, det lämnar vi åt mer vetenskapliga tester. Däremot kan vi berätta hur den är att använda och om den är värd kostnaden.

<a name="uppackning" id="uppackning"></a>
Uppackning

Vågen levereras i en snygg förpackning som för tankarna till premiumkänslan i Apples produkter. Inuti finns vågen, en uppsättning bra batterier (Duracell), fyra fötter att sättas på vågen om den ska stå på en matta, en USB-kabel och ett litet instruktionsblad. Det medföljer även ett måttband som inte ens omnämns i dokumentationen, det är förmodligen till för att mäta midjemått.

Instruktionsbladet innehåller i stort sett bara en webbadress dit användaren hänvisas för att komma igång. Några fler instruktioner och allmänna råd hade kunnat vara på sin plats i häftet också. Även om webbplatsen har utförliga hjälpavsnitt som täcker det mesta kan det vara en liten tröskel att behöva leta reda på det, jämfört med att läsa det i informationsbladet.

Själva vågen är riktigt snygg och ger ett elegant intryck direkt den plockas upp ur kartongen. Ovansidan är bara glas och metall och även undersidan är mestadels i metall.

Vågen finns i både svart och vitt, vi har bara testat den vita modellen. Skärmen är enfärgad i en blå ton och tydlig att se på. Den är även bakgrundsbelyst vid behov, men fungerar också i starkt omgivande ljus som våra bilder tagna utomhus visar. (Vågen bör dock inte användas utomhus.)

<a name="installation" id="installation"></a>
Installation

Innan vågen kan användas behöver den anslutas till ett trådlöst nät och kopplas till ett konto på Withings webbplats. Genom att följa instruktionerna på den webbadress som finns i instruktionsbladet är det lätt att komma igång.

Först skapas ett konto (till vänster) och sedan skapas användare för vågen (till höger).

Första steget är att skapa ett konto hos Withings. Till kontot kan sen flera användare i hushållet läggas in. Vågen är tänkt att användas av flera personer och det märks att detta varit avsikten ända från början, det är ingen detalj som klistrats på i efterhand.

Det kan vara aningen förvirrande till en början att skilja på ett konto hos Withings och en användare på vågen. Det finns dock goda skäl till varför båda finns. Enklast är när ett enda konto hos Withings används och alla personer i hushållet finns inlagda på detta konto. Det är också så upplägget blir vid installationen.

Vikt kan dock vara en personlig fråga, vad händer om en person inte vill dela med sig av sin uppgifter till andra användare? Det är då flera konton kommer in. Den användaren kan då ha ett eget Withings-konto och själv bestämma om andra ska ta del av uppgifterna. Det går bra att flytta en användare till ett annat konto och alla data följer då med.

Om en användare inte vill dela med sig av sina mätdata går det att flytta den till ett eget konto och därefter spärra andras åtkomst.

För varje användare ställs det riktiga namnet in samt ett kortnamn på tre bokstäver som visas på vågen. Ålder, kön, längd och vikt ställs också in. Eftersom vågen räknar ut kroppsmassan och BMI behövs dessa uppgifter. Det kan tyckas konstigt att behöva ange vikt – det är något vågen borde kunna räkna ut, eller hur? Skälet är enkelt, vikten används av vågen vid första vägningen för att gissa vilken användare som står på vågen. Vikten som ställs in i början behöver inte vara exakt rätt och den uppgiften går att radera senare, så att bara riktiga vägningar finns med i statistiken.

När Withings-kontot är skapat och samtliga användare inlagda är nästa steg att hämta PairingWizard, ett program för OS X som ställer in vågen första gången. För användare av Mountain Lion som har Gatekeeper aktiverat – vilket är standard i Mountain Lion – kan det hända att en varning om att PairingWizard kommer från en oidentifierad utvecklare. Så var fallet när detta test gjordes, det är möjligt att Withings hunnit uppdatera PairingWizard sedan dess.

Om den vänstra dialogrutan dyker upp, används då tricket för att tillfälligt kringgå Gatekeeper som vi tipsat om förut. Högerklicka på programmet och välj öppna så kommer det istället en varningsruta likt den högra som ger möjligheten att öppna programmet ändå.

PairingWizard guidar användaren igenom några få enkla steg men tydliga instruktioner. Första steget är att stoppa i batterierna och ansluta den medföljande USB-sladden till kontakten innanför batteriluckan på vågen.

Första steget i PairingWizard är att sätta i batterier och ansluta USB-kabeln.

Nästa steg är att välja vilket trådlöst nät vågen ska kopplas till och fylla i lösenordet till nätverket. Det är allt, sedan är installationen klar och vågen är redo att användas. USB-sladden och PairingWizard behövs inte vid den dagliga användningen utan bara om vågen ska ställas in på nytt, till exempel om den ska anslutas till ett annat nätverk.

Andra steget är att ansluta till ett Wi-Fi-nät. Sen är det klart.

Det enda som återstår att göra är att ladda hem Withings app från App Store. Det finns även en app för Android. Det krävs ingen app för att använda vågen eftersom det även finns ett webbgränssnitt. Appen är dock mycket trevligare att använda, speciellt den alldeles nya varianten (mer om det strax).

Batterierna och anslutningen för USB-kabeln sitter under en lucka på undersidan av vågen.

<a name="anvandning" id="anvandning"></a>
Användning

Det är ingen överdrift att påstå att vågen inte kunde vara enklare att använda i vardagen. Tre enkla steg:

1) Kliv upp på vågen.
2) Vänta cirka 15 sekunder.
3) Kliv av vågen.

Först visas vikten på skärmen, därefter andelen fettmassa i kroppen och sist BMI. En enkel indikator visar hur man ligger till i förhållande till önskvärd fettmassa och BMI. Vågen ska stå på en plan yta och Withings rekommenderar att den inte flyttas för bäst precision.

Vågen är från början inställd på automatisk kalibrering för enklast användning. Det går att slå av detta och kalibrera vågen vid varje vägning genom att först kliva upp på vågen för att aktivera den, sen kliva av igen och vänta till den slutat blinka "0.0" för att sedan genomföra själva vägningen.

Via pilar på skärmen indikeras om personen som står på vågen behöver justera sin position genom att till exempel kliva längre fram på vågen. Utifrån vikten gissar vågen vilken användare som står på vågen, genom att välja bland de personer som finns kopplade till vågen i Withings-kontot.

Om vågen inte kan lista ut vem av två användare som använder den (på grund av de har ungefär samma vikt) visas kortnamnen över respektive fot. För att välja rätt namn flyttar användaren över vikten till den fot vars användarnamn är rätt. Det finns även en något mera avancerad funktion för att välja mellan fler än två användare. I vårt test var det aldrig ett problem att skilja på familjemedlemmarna.

En vuxen människa kan variera hela två kg i vikt över loppet av ett dygn (ett kg för barn) så för att mätningarna ska blir så korrekta som möjlig bör vägning ske ungefär vid samma tidpunkt varje dag. För att beräkningen av kroppsmassan ska bli rätt bör man inte ha några kläder på sig heller. Det är extra noga att inte ha på sig något på fötterna eftersom mätningen av kroppsmassa sker genom kontakt med fötterna.

Withings rekommenderar vägning 30 minuter efter uppstigning på morgonen. Det är dock inte praktiskt, de flesta är nog påklädda snabbare än så och att då klä av sig för en vägning blir omständligt. För egen del följer jag istället en grundregel jag lärde mig av en chef inom företagshälsovården för flera år sedan, för att få så konsekvent resultat som möjligt: "nyvaken, naken och nypissad".

När mätningen är över och användaren klivit av vågen sker själva uppkopplingen mot nätet. Vågen aktiverar Wi-Fi-funktionen och laddar upp data för användaren. Om ändringar i inställningarna för vågen gjorts i Withings-kontot (via webb eller app) är det först vid detta tillfälle som dessa ändringar genomförs i vågen.

<a name="webb-appar" id="webb-appar"></a>
Webbplats och iOS-appar

Efter den första inställningen av vågen går det mesta att sköta direkt från iPhone eller iPad. Det är att föredra då webbgränssnittet är det som gör sämst intryck. Hårdvarumässigt är vågen mycket välskapt men det går tyvärr inte att säga om webbsidorna som känns yxiga att använda. Gissningsvis jobbar Whithings på radikalt ny design för dessa webbsidor, inte minst efter att ha sett den nya appen.

Withings gamla app till vänster och den nya till höger.

Underrubriken ovan ljuger inte, det finns faktiskt två appar från Withings. Strax innan vår testperiod inleddes släppte Withings nämligen en helt ny och omarbetad app. Den gamla appen finns dock kvar fortfarande och vid installationsprocessen nämndes inte ens den nya appen. Förmodligen använder de flesta den gamla fortfarande.

Den nya appen är inte bara inriktad på Withings våg utan är tänkt att vara ett helhetsgrepp för hälsa. Fyra områden är i fokus: vikt, aktivitet, sömn och hjärta. För vikt är det, inte oväntat, Withings våg som används. Det är också bara det området vi tittat närmare på under detta test. För hjärta är det blodtrycksmätaren från Withings som stöds, men för sömn och aktivitet stöds produkter från andra tillverkare, som information från populära löparappen RunKeeper och ett armband från BodyMedia som bland annat registrerar sömnvanor.

Ett av skälen till att den gamla appen finns kvar fortfarande är att Withings inte ännu anpassat den nya appen för iPad. Den gamla har fullt stöd för iPad och de jobbar för fullt på att anpassa den nya appen för iPad. Det går bra att använda apparna parallellt och de är båda kostnadsfria i App Store.

I våra tester hittade vi bara en funktion som saknades i den nya appen (utöver iPad-stöd) och det var möjligheten att importera data från viktappen WeightBot. Jag har själv använd just WeightBot från Tapbots under flera år för att manuellt registrera min vikt och jag var glad att importfunktionen fanns och använde den gamla appen för att genomföra importen. Det är oklart om importfunktionen så småningom kommer till den nya appen eller om Withings valt att ta bort den helt. Så länge den gamla appen finns kvar i App Store är det dock inte ett stort problem.

Designmässigt är den nya appen ett stort lyft. Gränssnittet är sobert. ljust och tilltalande och kontrasten mot det mörka gränssnittet i den gamla appen är slående. Ändå var den gamla appen ett lyft över webbgränssnittet som känns gammalt och "PC-aktigt" minst sagt.

Bortsett från designen är den nya appen också tänkt att vara en liten personlig coach. Det går att ställa in ett mål för vilken vikt man vill nå och hur mycket (eller lite) vikt man vill förändra varje vecka och sedan få uppmuntrande kommentarer om det går åt rätt håll. Dessa mål verkar förövrigt vara något som bara används i den nya appen. Det finns mål även i webbgränssnittet och den gamla appen, men de är generella och inte veckobaserade.

Språkmässigt finns den nya appen än så länge bara på engelska, medan den gamla till stora delar är översatt till svenska. Webbgränssnittet däremot är bara på engelska.

Båda apparna fungerar bra under iOS 6 men ingen av dom är anpassade för att dra nytta av den större skärmen i iPhone 5 (samt även nya iPod touch).

Webbgränssnittet är något som helst undviks så mycket som möjligt. Det fungerar visserligen och har många funktioner men det är ingen användarupplevelse i klass med vågen i övrigt. Det är dock bra att ha möjligheten att använda direkt i webbläsaren och vissa typer av avancerade inställningar (som att flytta en användare mellan konto) går bara att göra på webben. Men för att snabbt se hur man ligger till och kolla in kurvorna är apparna överlägsna, speciellt den nya.

Withings nya app fokuserar på fyra hälsoaspekter, varav vågen står för en. Vid första användning uppmanas man sätta ett viktmål.

Det går att ställa in vilken vikt man sikar på samt hur mycket man vill gå ner eller upp varje vecka, eller om man bara vill stabilisera vikten.

Den nya appen har, likt många andra moderna appar, en meny alltid tillgänglig från vänstra kanten. Till höger ett exempel på rapporteringen av hur veckomålet ser ut.

Det går att ansluta och hämta data från andra hälso- och fitnessappar, bland annat populära RunKeeper. Till höger skärmen för inställningar i själva vågen, som till exempel om fettmassan i kroppen ska mätas eller inte.

Skillnaden mellan den gamla appen till vänster och den nya till höger är bokstavligen som natt och dag.

I liggande läge visas kurvorna på hela skärmen.

Samma liggande läge i den gamla appen.

Exempel från iPad. Det är än så länge bara den gamla appen som har stöd för iPad, men det jobbas på att iPad-stöd i den nya också.

Webbgränssnittet. Fungerar, men är i klass med den nya appen direkt.

<a name="slutsats" id="slutsats"></a>
Slutsats

Alla vågar äro inte skapta lika. Redan från början gör Withings Wi-Fi-våg ett gott intryck. Den är elegant att se på, installationen var smidig och den dagliga användningen kunde inte vara enklare. För den som vill följa sin vikt på ett friktionsfritt sätt är det svårt att tro att Withings våg skulle vara något annat än en klockren produkt.

Det finns inte speciellt mycket att anmärka på själva vågen. När det gäller den medföljande onlinetjänsten finns det däremot ett område som skulle kunna bli bättre: webbgränssnittet. I dagsläget är det rörigt och inte visuellt tilltalande. Efter att ha sett det lyckade resultat som den nya appen är finns det hopp om att Withings även skulle kunna göra en total makeover på webbsidorna också.

Webbgränssnittet till trots är kan vi varmt rekommendera ett köp av denna våg om Wi-Fi-funktionen låter intressant. Priset på 1500 kronor är definitivt motiverat för den som har nytta av mervärdet, det vill säga funktionen att ladda upp mätdata automatiskt och se utvecklingskurvor, sätta upp mål med mera.

<div style="float:right;padding-right:10px;padding-bottom:10px;"><img src="https://img.skitch.com/20120921-rwi3gnq3m54d3..."></div>Fördelar:
+ Elegant, snygg och välbyggd.
+ Lätt att installera.
+ Enkel daglig användning.
+ Bra iPhone-app (den nya).
+ Kostnadsfri onlinetjänst.
+ Fungerar bra för flera användare.

Nackdelar:
- Priset (även om vågen är värd sitt pris för vissa).
- Omodernt webbgränssnitt.

<a name="nyvag" id="nyvag"></a>
Ny våg från Withings

I september lanserade Withings en ny modell av sin våg. Den är så pass ny att den inte syns på Withings hemsida, men finns beskriven i deras blogg. Den nya vågen som har produktnamnet WS-30 är inte en ersättare till vågen i detta test (som har produktnamnet WBS01), utan tänkt som ett enklare alternativ till ett något lägre pris.

Den främsta nyheten hos WS-30 är bluetooth som komplement till Wi-Fi. Det gör att vågen gå att installera helt utan dator, istället genomförs installationen från en smartphone eller en surfplatta. Vågen kräver inte heller anslutning till Wi-Fi utan kan skicka över mätdata direkt via bluetooth.

Den nya vågen saknar däremot impedansmätningen av kroppsmassan som vi beskrivit i detta test. Vågen mäter bara vikten samt kan räkna ut BMI (om uppgifter om kön och längd finns inlagda i användarprofilen). Mer information om vad som skiljer modellerna åt finns också i bloggen.

WS-30 finns bara i vit färg och har ett rekommenderat pris på 119,95 euro vilket kan jämföras med priset på 129 euro för WBS01.

Kommentarer
22 svar

IOS 11 kommer med en glädjande nyhet för Wifi-surfare. Apples kommande mobila operativsystem kommer att föredra 5 GHz-nätverk över 2,4 GHz.

Iphone SE kan uppdateras redan nästa månad med ny processor, men bibehållen design.

Det klassiska bildprogrammet Paint till Windows kan snart gå i graven.

Ända sedan Galaxy S4 har Samsung släppt en extra slittålig variant av den årliga Galaxy S-modellen. Nu visar läckta bilder hur årets modell förmodligen kommer att se ut.

I en ny kortfilm får vi se hur Dwayne "The Rock" Johnson får ihop livet med hjälp av Apples röstassistent Siri.

Ida och Amanda har tagit över studion och pratar bland annat om nästa Iphone, Ipad Pro och fri surf på semestern. Missa inte!