Rättegången i USA avklarad - Samsung stor förlorare

Inatt svensk tid föll slutligen domen mellan Apple och Samsungs utdragna patenttvist. Detta efter ett oväntat snabbt överläggande av juryn som meddelade att Samsung skall böta 1,05 miljarder dollar för patentintrången.

Rättegången där Apple stämt Samsung för intrång på patent och kopiering av design kom in i sitt slutskede med slutpläderingar i tisdags. Därefter följde juryns överläggningar. Med omfattande material att ta ställning till väntades beslutet dröja. Men redan inatt svensk tid hade juryn enats.

Inför domare Lucy Koh och ett intensivt mediaintresse redovisade juryn sitt beslut i detalj. Samtliga skadeståndskrav från Apple gicks igenom och för vart och ett av dessa berättades vilka mobiltelefoner och surfplattor från Samsung som juryn ansett gjort intrång. De gick även igenom Samsungs motanklagelser där de ansett att Apple gjort intrång.

I slutändan vann Apple stort, dock ej på alla punkter och inte för alla Samsungs enheter. Juryn ansåg att Samsung hade gjort intrång på samtliga av Apples patent för handhavande samt tre av de fyra designpatenten. De förstnämnda patenten handlar om funktioner i mjukvara, som den elastiska effekten i att dra i något som studsar tillbaka och att nypa för att zooma.

Exempel på designpatent som Samsung gjort intrång på var kopieringen av utseendet på ikonerna i iOS. Även vissa av Samsungs mobiltelefoner ansågs ha kopierat fram- och/eller baksida från iPhone. Däremot ansåg inte juryn att Samsung kopierat iPad i någon nämnvärd utsträckning med sin Galaxy Tab, och fann inte heller uppsåt där.

Vissa av punkterna handlade om "trade dress", det vill säga helhetsintrycket av en design, vilket även kan omfatta förpackningar. Juryn ansåg att flera av Samsungs enheter gjort intrång på den trade dress som iPhone 3G har.

För Samsungs del gick det sämre i sina motanklagelser. Samtliga försök att ogiltigförklara Apples patent misslyckades. Inte heller fick de igenom något av sina påståenden om att Apple gjort intrång på deras patent. Apple å sin sida lyckades dock inte ogiltigförklara något av Samsungs patent.

Skadeståndet sattes till hela 1,05 miljarder dollar. Det är mindre än de 2,75 miljarder dollar som Apple begärt, men om summan står sig blir den det högsta skadeståndet i en patenttvist någonsin. Skadeståndet kan dessutom bli ännu högre. Juryn ansåg att Samsung handlat med uppsåt och därmed har domaren rätt att öka skadeståndet till de tredubbla, även om det är sällsynt att det ökas så mycket.

Nu får parterna lite tid på sig att förbereda sina svar och eventuella överklaganden. Den 20 september ska de träffas igen inför domare Koh.

Både Samsung och Apple har lämnat uttalanden till New York Times. Apple är, inte oväntat, nöjda med resultatet och understryker att rättegången handlade om Apples grundläggande värderingar:

We are grateful to the jury for their service and for investing the time to listen to our story and we were thrilled to be able to finally tell it. The mountain of evidence presented during the trail showed that Samsung’s copying went far deeper than even we knew. The lawsuits between Apple and Samsung were about much more than patents or money. They were about values. At Apple, we value originality and innovation and pour our lives into making the best products on earth. We make these products to delight our customers, not for our competitors to flagrantly copy. We applaud the court for finding Samsung’s behavior willful and for sending a loud and clear message that stealing isn’t right.

Samsungs uttalande är desto mindre positivt och förutspår en sämre framtid för de amerikanska konsumenterna med färre val och mindre innovation:

Today’s verdict should not be viewed as a win for Apple, but as a loss for the American consumer. It will lead to fewer choices, less innovation, and potentially higher prices. It is unfortunate that patent law can be manipulated to give one company a monopoly over rectangles with rounded corners, or technology that is being improved every day by Samsung and other companies. Consumers have the right to choices, and they know what they are buying when they purchase Samsung products. This is not the final word in this case or in battles being waged in courts and tribunals around the world, some of which have already rejected many of Apple’s claims. Samsung will continue to innovate and offer choices for the consumer.

Vad domslutet på sikt innebär för företag och konsumenter är för tidigt att säga. Många reaktioner på nätet uttrycker farhågor i linje med vad Samsung skrev i sitt uttalande. Samtidigt är de flesta överens om att Samsung verkligen har kopierat Apple på ett uppenbart sätt.

Kommentarer
77 svar

Google kan ha ett par smarta hörlurar likt Apples Airpods på gång. Lite snokande i en betaversion av en Google-app bjuder på referenser till ett par hörlurar med Google Assistant.

Googles nästa version av Android kommer som rykten har påstått att döpas efter den välkända kakan Oreo.

Ibland missuppfattar Siri vad du försöker säga till henne. Istället för att sucka, och försöka prata med henne igen, kan du korrigera felet genom att skriva.

Efter en granskning som Southern Poverty Law Center (SPLC) har gjort tar Spotify bort vitmaktmusik från sitt musikutbud.

Nya läckor påstås visa bilder på Samsungs kommande storformatstelefon och även zoom-fokuserade kameraegenskaper.

Från och med september kan du sätta in pengar på ditt eget konto med hjälp av Swish om du har Nordnet som bank.