Forumregler

§ 1 - Trivsel

För att hålla diskussionerna på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet.

§ 1.1 Var trevlig och respektera andra.
§ 1.2 Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men låt det inte spåra ur till pajkastning.
§ 1.3 Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i forumet. Använd i stället forumets funktion för privata meddelanden.
§ 1.4 Det är inte tillåtet att sprida eller länka till pornografi.
§ 1.5 Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är inte tillåtet.
§ 1.6 Meningslösa inlägg som inte för diskussionen framåt är förbjudna.

§ 2 - Innan du skriver

För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:

§ 2.1 Läs de klistrade trådarna som finns i respektive forumdel innan du ställer frågor.
§ 2.2 Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad.

§ 3- När du skriver

§ 3.1 Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.
§ 3.2 Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet.
§ 3.3 Det är inte tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne, varken i samma eller olika forumdelar (så kallad korspostning).
§ 3.4 Om en moderator har låst en tråd, är det inte tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne.

§ 4- Bumpning

Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta tråden högre upp i trådlistan (så kallad bumpning).

§ 5- Anmäl olämpliga inlägg

Medlemmar har möjlighet att rapportera misstänkta regelbrott genom att klicka på knappen ”rapportera inlägg” i inläggets övre kant. Använd gärna denna funktion, men informera inte om det i tråden. Kommentera inte heller regelbrottet i tråden. Sker detta trots allt är det inte tillåtet att klaga på anmälaren.

§ 6- Avatarer

§ 6.1 Avatarer får inte vara animerade och får inte heller föreställa eller likna något som kan uppfattas som stötande.
§ 6.2 Avatarer är att betrakta som personliga. Använd därför inte någon annan användares avatar utan tillåtelse.

§ 7- Piratkopiering

Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior. Det är inte heller tillåtet att diskutera hur man kringgår kopieringsskydd eller olovligen kopierar upphovsrättskyddade verk.

All antydan till innehav av piratkopierat material är förbjuden.

Trots att det kan vara lagligt att göra privata kopior är diskussioner om detta inte tillåtet. Svensk och internationell lagstiftning är svårtolkad och föränderlig och eftersom forumets moderatorer inte är jurister som kan bedöma varje enskilt fall är samtliga diskussioner av denna typ förbjudna. För mer information om § 7, se FAQ.

§ 8- Brott

Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar. Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning.

§ 9- Marknadsföring och försäljning

Forumet får inte användas för att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras verksamhet. Privatpersoner ska använda forumdelen Köpes och säljes för all handel.

§ 10- Användare

$ 10.1 Användarkonton är personliga och får inte säljas eller överlåtas. En fysisk person får inte registrera mer än ett användarkonto och det är inte tillåtet att registrera ett nytt om det gamla blir avstängt. För att förebygga missbruk raderas inte användarkonton eller tillhörande uppgifter på begäran. Det är möjligt att byta användarnamn genom att kontakta administratörerna.
$ 10.2 Representanter från företag i IT-branschen har fritt tillträde till forumet, men måste kontakta administratörerna för att registrera ett officiellt användarkonto. Representanter har tillåtelse att agera som vanliga medlemmar, svara på frågor och hjälpa till med ärenden. All slags reklam och marknadsföring är förbjuden.

§ 11- Synpunkter på moderering eller webbplatsen

Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret. Skapa inte en tråd om det i forumet. Mer allmänna synpunkter på forumet eller webbplatsen i övrigt går det däremot bra att lämna genom att skapa en tråd i forumdelen Feedback.

Moderatorer

Den dagliga driften av diskussionsforumet sköts av förtroendevalda medlemmar, så kallade moderatorer. Dessa finns för att vara hjälpsamma och göra forumet så trevligt som möjligt, men deras uppgift är också att se till att reglerna följs. För att underlätta moderatorernas arbete kan du anmäla överträdelser genom att klicka på knappen ”rapportera inlägg” i inläggets övre kant. Det går också bra att använda den funktionen för att få hjälp av moderatorerna om du exempelvis av misstag placerat en tråd i en forumdel där den inte hör hemma.

Regelbrott

Brott mot forumregler eller annat missbruk av tjänsterna resulterar i att användarkontot stängs av. Avstängningens längd avgörs av regelbrottets karaktär och omfattning. Vi förbehåller oss rätten att låsa eller radera trådar och inlägg. Brott mot svensk lag polisanmäls.

Personlig integritet

Webbplatsen lagrar all inkommande data, inklusive IP-adresser och kommunikation. Loggfilen är dock inte tillgänglig för allmänheten. Den sparade informationen kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten.

Enskilt ansvar

Alla inlägg i forumet, kommentarer till artiklar samt privatannonser är användargenererad information som ligger publikt och sökbart på webbplatsen. Enskilda individer som skickar in brottsligt innehåll till webbplatsen är själva ansvariga för detta och kan straffas enligt svensk lag.

Den här veckan hos 99mac: Samsung Galaxy S8, Spotifys nya hårdvara och Office-assistenten.

1984 var det inte alla som var med på tekniktåget, till exempel inte programledaren för TV-programmet Dokument Utifrån.

Ett tidigare avsomnat Apple-projekt om Swish-liknande överföringar från konsument till konsument kan ha väckts till liv igen.

Under ett event i New York har Acer presenterat nya bärbara datorer och en hälsofokuserad smart klocka.

Det råder sannerligen ingen brist på läckra koncept för hur Apples produkter skulle kunna se ut, och det senaste konceptet gäller Macbook Pro.

Prestandasiffror från vad som påstås vara resultat för Apples kommande systemkrets A11 krossar allt motstånd i mätverktyget Geekbench.