TEST: PowerLogix RapidFire - FireWire/USB Combo

PowerLogix RapidFire ? FireWire/USB Combo

Grundförutsättningar

RapidFire är ett kombokort för alla PowerMacar med PCI-platser samt de Apple-kloner som stödjer 8.6+ och har PCI-platser. Det finns dock undantag nämligen PowerMac Performa 5500/6500, varför ska vi komma till lite senare. Kortet har 3 FireWire-portar, två externa, en intern samt två externa USB-portar. Systemkraven är som för alla FireWire-produkter minst 8.6, dock rekommenderas som alltid 9.1 eller senare då FireWire-stödet under 8.6 lämnar en del övrigt att önska.

Paketet innehåller en spartansk men fullt tillräcklig manual och kortet självt. Manualen som även finns att beskåda som pdf innehåller instruktioner för installation av drivrutiner för de MacOS-versioner som kräver det (8.6-9.0.4) och installationstips för den fysiska installationen. De senare täcker de flesta modeller väl och borde göra själva installationsfasen närmelsevis befriad från oro även för de som är ovana att rota i sina maskiner.

<center>

</center>

Installation

Installationen av kortet är som med de flesta PCI-kort en problemfri operation. Naturligtvis ska man hantera kortet med viss försiktighet eftersom det handlar om elektroniska komponenter som lätt kan ta skada av statiska urladdningar.

Drivrutiner krävs endast under MacOS 8.6 till och med 9.0.4 och det är Apples egna som gäller. Det kan vara ett problem att installera dessa på äldre modeller då installeraren kan konstatera att programvaran man försöker installera inte stöds av den maskin man använder. Lösning på detta är att helt enkelt hålla ner alt-tangenten då installationsprogrammet startas, detta finns beskrivet på PowerLogix hemsida, det saknas dock i manualen.

<center>

</center>

Prestanda

Då det är svårt att empiriskt mäta verkligt användande har kortet bedömts på två vis. Det ena är ett rent benchmark utfört på samma disk under tre olika förhållanden. Benchmark-testen är utförda på följande vis. Samma 120Gb FireWire-disk har testats med FWB HardDisk Toolkit 4.5 under samma operativsystem i två olika maskiner. Testet som sådant mäter egentligen disken mer än kortet som sådant men skillnaderna är den intressanta informationen och inte de egentliga värdena. Disken har testats anslutet till RapidFire-kortet dels i en PowerMac G3 DT 266 samt anslutet dels till RapidFire-kortet och till de inbyggda portarna i en PowerMac G4 QS. Den senare för att ge en referenspunkt mot moderkortsbaserad FireWire.

PowerMac G3 DT
<center>

</center>
PowerMac G4 QS RapidFire
<center>

</center>
PowerMac G4 QS Inbyggt
<center>

</center>

Hastigheterna som kortet klarar att operera med är ganska imponerande även på en gammal maskin, så för ren dataöverföring får RapidFire-kortet mer än väl godkänt.
Den andra bedömningspunkten är ett subjektivt funktionstest, det vill säga, fungerar enheter smidigt, finns det inkonsekvenser man inte märker med inbyggd FireWire?
Även på denna punkt klarar sig RapidFire-kortet mycket bra, funktionaliteten är precis som den man förväntat sig av inbyggda FireWire-portar och enhetsstödet är klanderfritt.

Övrigt

Trots kortets tekniska förträfflighet och smidiga installation finns det en del saker att anmärka på. Först och främst finns det en liten detalj som är bristfälligt täckt i manual och dokumentation och det är kortets mycket specifika krav vad det gäller strömförsörjning. Kortet kräver väldigt mycket ström över PCI-bussen vilket kan vara ett problem för användare som redan har kort med liknande krav, till exempel videoredigeringskort, andra FireWire-kort eller en del nätverkskort. Symptomen vid för lite ström är dessutom allt annat än enkla att felsöka då FireWire-bussen accepteras av operativsystemet. USB-funktionaliteten påverkas inte heller, det enda som sker är att kortet inte kan ?se? någonting över FireWire. Det är även av detta skäl som PowerMac/Performa 5500/6500 inte stöds då dessa modeller liksom andra Performa-modeller med PCI-platser inte skickar tillräckligt mycket ström via PCI-slottarna. Eftersom ett kort av denna typ generellt sett används i äldre maskiner för att utöka funktionalitet kan man vara låst i val av PCI-slot. Detta eftersom det ofta finns andra kort installerad, då blir detta ett ordentligt problem.
OS X stöds officiellt endast för maskiner som i sig stöds för OS X av Apple. Detta innebär inte att det inte fungerar på äldre maskiner med OS X installationer. Dock visar snabba tester att hastigheterna kan bli ordentligt lidande jämfört med MacOS 9 för vissa äldre maskiner.

Sammanfattning

Kortet håller genomgående mycket hög standard och dokumentationen, med reservation för ovan noterade punkter, håller även den god klass. Produkten som helhet ger ett genomtänkt intryck och tycks fylla sin funktion, snabb och relativt okomplicerad utbyggnad av både äldre och nyare maskiner väl. Prestandan är väl godkänd och kortet är ett inte alls oävet tillskott om man behöver nya eller ytterligare FireWire- och USB-portar. Man kunde kanske önska att kortet kunde få ström matat från andra källor än endast PCI-slotten då det skulle öka användningsområdena. PowerLogix är snabba på supportärenden men supportpersonalen är inte vidare kunnig utan följer en satt spelplan. Något som kan vara irriterande i synnerhet då syftet är att få information och inte lösa ett specifikt problem. Priset är hos amerikanska återförsäljare runt $60 vilket är förhållandevis billigt för ett kort av denna typ. Allt som allt är det en klart godkänd produkt för den som önskar FireWire- och USB-portar på en enda enhet.

http://www.powerlogix.com

©2002 Lukas Hjalmar

Ändrade rubriken, pga teckenfel i 99mac.app /M

[ 26. Januari 2003, 23:50: Meddelandet ändrat av: Martin Belak ]

Apple och Paypal är bara några exempel på företag som efter händelserna i Charlottesville i USA tar krafttag mot hatsajter.

Den irländska regeringen kommer att följa EU-domen och kräva tillbaka 13 miljarder euro i restskatt från Apple, men vidhåller att de inte gjort något olagligt.

Efter ett gäng billigare telefoner är det nu dags för HMD att släppa sitt första flaggskepp som bär namnet Nokia 8.

Så här samma år som Iphone fyller tio år känns det helt rätt att testa era kunskaper om gamla klassiska mobiltelefoner. Hur många rätt får du?

Enligt nya rapporter kommer Apple att spendera omkring åtta miljarder kronor på eget videomaterial till Apple Music. Upp till tio nya serier ska släppas till tjänsten det kommande året.

Instagram rullar ut en ny – fast gammal och välbeprövad – funktion, nämligen trådade kommentarer.