Astmastudie använde Researchkit

Nyligen publicerades en studie som använt Apples medicinska ramverk Researchkit för att samla in forskningsunderlag.

2015 lanserade #Apple sitt ramverk #Researchkit som är speciellt framtaget för medicinsk forskning och studier. Forskare kan skapa egna appar för sina studier och en av de första apparna som gjordes var Asthma Health. Nu har en forskargrupp på Icahn School of Madicine på Mount Sinai i New York gjort en studie som använt sig av astmaappen som forskningsunderlag, rapporterar Apple Insider.

Studien har publicerats i Nature Biotechnology och trots att nästan 50 000 laddade ner appen under det första halvåret var det endast 7 593 personer som godkände och slutförde det elektroniska godkännandet som krävs för att appen ska kunna börja samla information. I slutänden var det endast 2 317 personer som slutförde flertalet tester under de sex månader som studien pågick.

Resultaten jämfördes sedan med andra astmastudier och forskarna har kommit fram till att studien påvisar likande resultat som studier som använt mer konventionella insamlingsmetoder. Yvonne Chan som varit involverad i studien på Mount Sinai säger att detta sätt att inhämta forskningsunderlag passar bäst för studier som görs under en kort tid och som kräver stor spridning över geografiska områden, regelbunden informationshämtning samt snabb återkoppling från medverkande. Vidare säger hon:

– Vår studie demonstrerar styrkan hos hälsoverktyg i mobilen för att kunna skala upp och påskynda den kliniska forskningen så vi kan härleda de bevis som behövs för att förbättra klinisk praxis och förbättra patientvården.

Mount Sinai är ett av de största akademiska sjukhusen i New York, och även ett av de äldsta. Det har flera gånger rankats som ett av USA:s bästa sjukhus. Forskargruppen hoppas nu att denna studie ska fungera som ett sätt att ge Researchkit bättre kredibilitet inom forskarvärlden.

Microsoft kreativa Imac-utmanare Surface Studio kommer att börja säljas i Sverige och andra länder till sommaren.

Ryktet stämde. Nästa version av Microsofts hybriddator heter inte Surface Pro 5, utan kort och gott Surface Pro.

Bildtjänsten Instagram gör det nu möjligt att dölja bilder i ens flöde utan att behöva radera dem helt.

UPPDATERAD. Ikea ska uppdatera sin serie smarta lampor för kompatibilitet med Apple Homekit, Google Assistant och Amazon Alexa.

När amerikanska kunder får berätta hur nöjda de är med sina mobiltelefoner, är det inte de normalstora telefonerna som hamnar högst. Mest poäng får nämligen den lilla Iphone SE.

Provperioden för Apple Music på tre månader är inte längre helt gratis. I vissa länder har Apple börjat ta en mindre summa i betalning.